Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning40 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning30 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av kattugle i nordlig del av TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i nordlige TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter10 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Overvåking av kattugle i Nord-trøndelag Norsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Overvåking av kongeørn og jaktfalk i Sør-trøndelagNorsk institutt for naturforskning10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Overvåking av kongeørn og jaktfalk i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Overvåking av kornkråke (VU) i Østre Toten kommuneNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND16 500Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av kulturmarksarter i Nordhordland (S)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE6 0008 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNORSK ORNITOLOGISK FORENING9 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2020Levert
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av norske trekkfugler (Oslo og Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Overvåking av norske trekkfugler (Rogaland)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Overvåking av overlevelse hos hubroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Overvåking av overvintrende vannfugl DrammenselvaLarsen Naturundersøkelser15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl DrammenselvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side3301 - 3330 of 5095 items