Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Svanetelling 2016Norsk Ornitologisk forening, Hordaland13 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Forvaltingsplan for gjæser i Sund kommune - feltSund kommune - landbrukskontoret7 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Jakfalk i HordalandNOF Hordaland20 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kvinneaktiviteter 2015NJFF-HordalandFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
prosjekt HordalandNorske kadaverhunder25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Vern av Vipe i HordalandNorsk Ornitologisk forening, Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Børsteflaggermus i Hordaland - kartleggingMichaelsen BiometrikaFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i HordalandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Oppdatering av info om rovfuglar (sårbare artar)Voss- Osterfjorden vassområde Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Viltseminar Hordaland 2013Sogn og Fjordane Skogeigarlag Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bestandstudier av storlom i HordalandNNI Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vilt på SkogsøySotra og Øygarden jff Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakt Tolga ØstfjellTerje Sandberg Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Poster per side3301 - 3330 of 4613 items