Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Genetiske analyser av fjellrypeNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Demografi og bestandsstatus for hare Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Metoder for overvåking av hav- og stormsvaleNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Migrasjon, snø og beitetilgangNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Referansepunktbasert forvaltning av lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Effekt på sjøfugl ved skadefelling av predator Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Håndtering av viltpåkjørsler i Kristiansand kommunKristiansand kommune, parkvesenetFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
NJFF UNGNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
utarbeidelse av Bestandsplan,til et BestandsplanomErnst Torstein AndersenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Kartlegging av vannriksas forflytninger i A-ANorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2013Avslått, Avslått
Havørnas arealbruk i innlandsområder i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Internasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013Avslått
Byttedyrvalg hos kongeørn (Aquila chrysaetos) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013Avslått
Diverse naturforvaltningstiltakSabimaMiljødirektoratet2013Avslått
Poster per side3301 - 3330 of 4647 items