Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter25 0005 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark30 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Oppdatere kommunens viltkart, orrfugl/storfuglAlvdal kommune v/ landbruk og miljøHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Jaktlederkurs FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Oppdatering av jaktkart for Akershus og OsloNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
viltkamera hjortevilt og mindre rovviltNorsk institutt for naturforskning15 0007 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Hønsefugl takksering i ÅrdalsfjellaÅrdal Jeger og FiskerforeningSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestand.Felles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune20 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune20 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter8 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 289 839Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Snøuglas bestandsforh, vandr. & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning15 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Jaging/skremming av hvitkinngåsHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
NJFF JenterNorges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
HønsehaukNIBIO400 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0008 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Bestandskartlegging av LirypebestandeneNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2015Avslått
Poster per side3271 - 3300 of 4645 items