Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA45 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
radiobjeller til sauHermann Abelsen2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Rapport – Skogsfuglen i Fjella 1985-2018Finne Natur 2 mottakere2019Ikke behandlet
Rapport "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune95 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått
Rapport om flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Rapporten "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Rapportering fra tidligere undersøkelser av grågåsNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning35 0004 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Raudrev på HardangerviddaNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning6 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2022Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2022Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommuneRana kommune90 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune 3 mottakere2013Ikke behandlet
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Reduksjon av minkNord-Troms Friluftsråd15 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Reetablering av oter på SørlandetNorsk institutt for naturforskning6 mottakere2016Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Poster per side3271 - 3300 of 4645 items