Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrere villreinens områdebruk i OttadalenReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Registrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet5 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Registrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Registrering av beitebelastning i Målselv kommuneMålselv kommune80 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Registrering av bergand på Vestvågøy.BIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Registrering av bever i Oppland.Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka100 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Registrering av bever i Øyer statsallmenningGAUSDAL KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Registrering av beverforekomster i SelbuSelbu Kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Registrering av beverlokaliteterRINGEBU KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av beverlokaliteterMidtre Gauldal kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Registrering av familiegrupper av GaupeNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2015Avslått
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da45 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Registrering av hettemåker på VestvågøyNof Lofoten Lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Registrering av hvitkinngjess på vårtrekkHerøy kommune200 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Registrering av områdebruk villreinVillreinutvalet for Nordfjella20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av overvintrende vannfugl i OpplandNorsk Ornitologisk Foreng, avd. Oppland30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Registrering av sangsvane om sommeren i Lofoten.NOF LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2021Innvilget som omsøkt
Registrering av sett og felte villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Registrering av sette okserUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2017Finnmarkseiendommen20 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2018Finnmarkseiendommen20 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2019Finnmarkseiendommen30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2013Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2014Finnmarkseiendommen20 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2015Finnmarkseiendommen30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Registrering av sett-elg-data for Finnmark 2016Finnmarkseiendommen Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Poster per side3271 - 3300 of 4578 items