Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening345 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av hubro på Solværøyene 2014Norsk institutt for naturforskning175 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hubro på Solværøyene 2015Norsk institutt for naturforskning (NINA)50 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekysten (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 SBIRDLIFE NORGE58 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE75 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning120 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-trøndelagNorsk Ornitologisk Forening15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Overvåking av hønsehauk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)BIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)NORSK ORNITOLOGISK FORENING45 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)Norsk Ornitologisk Forening65 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA29 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side3271 - 3300 of 5095 items