Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Uttak av skadevoller. Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområder BYGGMESTER OG TAKSTMANN SKAAR10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar 2 mottakere2014Ikke behandlet
Utstyr til kartlegging og overvåking av flaggermusMichaelsen BiometrikaMiljødirektoratet2014Avslått
Utstyr til kartlegging av flaggermusMichaelsen Biometrika AS147 112Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Utstopping av gaupeStabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i TelemarkInstitutt for naturforvaltning, NMBU15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i Aust-AgderInstitutt for naturforvaltning, NMBU16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utsetting av piggsvinkasser i Oslos byggesoneOslo kommune, BymiljøetatenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Utsetting av kattuglekasser i Oslos byggesoneOslo kommune, BymiljøetatenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Utsetting av hareLeif TaajeFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag15 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Utredning leie av jaktterreng på SunnmmøreNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Utprøving av viltkamera for registrering av bjørkeNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Utmarksseminar Nordland Utmarkslag 2013Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Utmarksseminar i regi av Nordland UtmarkslagNorges Bondelag45 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utkaster av leirduer til ungdomsgruppa GJFFGjerstad Jeger- Og FiskerforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetStiftelsen Elgen170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkningsprogram, elg 2020Tønsberg Kommune14 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 4165 items