Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
BJØRN-ULV-INTERAKSJONER OG SKANDINAVISK ØKOSYSTEMHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
BlodsporkursNJFF AUST-AGDER5 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Bok om skuddplassering og dyrevennlig jaktPål Skarnes Jensen150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bok: Hjortedyrenes Biologi; en DannelsesreiseEigil ReimersMiljødirektoratet2017Avslått
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening19 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" Trond Vidar JohnsenMiljødirektoratet2022Avslått
Boltitens bestandsutvikling Axel Brevig-Edfeldt2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG920 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG310 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
BrettNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bruk av drone for å finne rådyrkalver i engAverøy kommune Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Bruk av drone til kartlegging av ærfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAVestland fylkeskommune2021Avslått
Bruk av dronesystemer i effektiv viltforvaltningDØNNA KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Bruk av stabile isotopanalyser av fjær for å kartlNINA Tromsø300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNATURDATA AS350 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNaturdata as12 262Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Brukertest av varslingssystem i bil om elgfareGjøril B Fjeldstad2 6582 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Brølejakt på hjortNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEST-AGDER35 500Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 4650 items