Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter2 mottakere2016Avslått
Viltseminar 2016Vestskog sa2 mottakere2016Avslått, Avslått
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre Ettersøk av skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2016Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 2 mottakere2016Ikke behandlet
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening345 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Kontroll av rev/mår for å øke skogsfuglbestandeneStatskog SF2 mottakere2016Avslått
Bestandssituasjon hos lirype og fjellrype NNI2 mottakere2016Avslått, Avslått
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2016Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre RovviltsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Ikke behandlet
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Ikke behandlet
MIGRAPOP - bruk denne søknadNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
Elgforvaltning - styrking av stor okeUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 5002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Gåseprosjekt i VestfoldNorsk institutt for naturforskning90 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening25 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning40 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune30 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Avslått
Poster per side301 - 330 of 4160 items