Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter2 mottakere2016Avslått
Viltseminar 2016Vestskog sa2 mottakere2016Avslått, Avslått
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Bestandssituasjon hos lirype og fjellrype NNI2 mottakere2016Avslått, Avslått
2016 Sildemåkeprosjektet Finnmark og TromsNOF avdeling Troms20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Opplæring i jakt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag35 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Bedre Ettersøk av skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Avslått
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Avslått
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING298 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområdeNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre RovviltsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Vipeprosjektet i Aust-AgderNorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2016Avslått, Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO30 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening12 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkartlegging Hemne 2016Hemne kommune20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune30 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forvaltningsområder for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Kontroll av rev/mår for å øke skogsfuglbestandeneStatskog SF 2 mottakere2016Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2016Avslått
Poster per side301 - 330 of 4174 items