Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av smågnagerbestanden i Nord-TrøndelagNord universitet15 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i NordlandTore Veisetaune50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Vinterforing av elg i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Registrering av sette okserUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av viltpassasjer langs E18Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Ny innendørs miniatyrbane på Sømna skytebane.Sømna Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Temakveld om rådyrUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2017Finnmarkseiendommen20 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Søknad til forebygging mot vilt skadeLars Kristian Brekke2 mottakere2016Avslått, Avslått
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Oppsyn under villreinjsktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre16 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Taksering av hønsefuglMøre og Romsdal Fuglehundklubb 2 mottakere2016Ikke behandlet
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning75 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kompetanseheving for ettersøksekvipasjerFarsund Kommune10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter 2 mottakere2016Ikke behandlet
Viltseminar 2016Vestskog sa2 mottakere2016Avslått, Avslått
Flaggermusprosjekter 2016NORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2016Ikke behandlet
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2016Ikke behandlet
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Ikke behandlet
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
Bedre Ettersøk av skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud 2 mottakere2016Ikke behandlet
Poster per side301 - 330 of 4645 items