Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MBIRDLIFE NORGE20 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Hekkende vade- og måkefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO330 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Analyse av beitesituasjonen for elg i LarvikLARVIK KOMMUNE150 000Vestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Innvilget som omsøkt
Villsvin i Hedmark-Informasjon og kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK90 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK90 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Miniseminar for elgjegere 2023NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK15 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2023Avslått
Innkjøp av tunellfelle for revefangstRobert PalmesenInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Drone m/varmesøkende kamera for å redde rådyrkjeNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av horndykker i InnlandetBIRDLIFE NORGE2 mottakere2023Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 SBIRDLIFE NORGE58 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren 2023 MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Drift av Ringmerkingssentralen i 2023MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Flaggermus i Norge: frie og åpne dataMICHAELSEN BIOMETRIKA ASMiljødirektoratet2023Avslått
Hjorten i TrøndelagFAUN NATURFORVALTNING AS Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Innlegging av aldersdata til HjorteviltregisteretFAUN NATURFORVALTNING ASMiljødirektoratet2023Avslått
Ettersøk, med viltet i fokus!SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2023Avslått
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Overvintringsområder til norske horndykkereSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av ærfuglbestanden i OslofjordenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA190 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kartlegging av hubro NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL6 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Innvilget som omsøkt
Interkommunalt samarbeid: Droner i viltforvaltningDØNNA KOMMUNE94 000Nordland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Elgbeitetaksering i Vang kommuneVANG KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side301 - 330 of 5097 items