Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
COAT rypemodule - JaktfalkovervåkningUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
COAT - Jaktfalk kartlegging og overvåkning VarangeUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Restkartlegging og overvåkning av Jaktfalk pUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Kartlegging av en sårbar spesialistpredator på rypUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Rypemodul COATUniversitetet i Tromsø1 400 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
KOAT - rypemodul VarangerUniversitetet i TromsøMiljødirektoratet2014Avslått
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Rådyr eller "by"dyr?UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE85 200Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Fødselstid hos bever i Sør- NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE13 7179 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Fangst og merking av Europeisk oter i NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge28 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Miljøkvalitetsnorm villreinbeiteUniversitetet I Sørøst-norgeMiljødirektoratet2020Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge10 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Trekket til myrsniper på HardangerviddaUniversitetet i BergenFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap12 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 1 920 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 410 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 4645 items