Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rypemodul COATUniversitetet i Tromsø1 400 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
KOAT - rypemodul VarangerUniversitetet i TromsøMiljødirektoratet2014Avslått
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Rådyr eller "by"dyr?UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE85 200Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Fødselstid hos bever i Sør- NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE13 7189 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Fangst og merking av Europeisk oter i NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fjellets ressursgrunnlag 2021UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE4 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 26 mottakere2019Levert
Miljøkvalitetsnorm villreinbeiteUniversitetet I Sørøst-norgeMiljødirektoratet2020Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge10 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Bestandsestimering av hjort ved hjelp av dronerUNIVERSITETET I OSLO30 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Trekket til myrsniper på HardangerviddaUniversitetet i BergenFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap6 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Villreinforvaltning i endringUniv. miljø og biovitenskap12 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 1 920 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 410 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 470 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkningsprogram, elg 2020Tønsberg Kommune14 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg 2018Tønsberg Kommune7 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 4578 items