Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Varmesøkende droneBIRKENES KOMMUNE40 000Agder fylkeskommune2022Delvis innvilget
Deltakelse i rettighetsahveres driftsplanarbeidBIRKENES KOMMUNE17 500Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Jaktskyting for ungdommerBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune2023Avslått
Rådyrprosjektet for ungdomBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune2023Avslått
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING2 mottakere2021Avslått, Avslått
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i Tyrifjorden-omr.Bjørn Harald Larsen40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Overvintrende vannfugl i nedre/østre BuskerudBjørn Harald Larsen20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Hekkefugler på beitede strandenger i ytre ØstfoldBjørn K Janson Frostad35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBlåst Film As Møre og Romsdal fylkeskommune2020Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
Reinaversjon for hundBODØ JEGER- OG FISKERFORENING23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening9 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening Nordland fylkeskommune2014Levert
KråkefotBodø jeger-og fiske forening Nordland fylkeskommune2014Levert
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Viltslakteri VågøynesBodø Kommune120 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Jaktleder og valdleder samlingBodø Kommune12 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
kartlegging og forvaltning fugl NLBOBODØ KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
Fangst av minkBODØ KOMMUNE35 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplæring av grunneiere og jegere i gåsejakt.Borge Jeger- Og Fiskerforening2 mottakere2019Avslått, Avslått
Registrering av storfuglleikerBrandbu og Tingelstad Almenning20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2018Avslått, Avslått
Ekstraordinært oppsyn ifm.villreinjaktBrattefjell - Vindeggen villreinutval Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Poster per side301 - 330 of 5085 items