Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturdatas viltkonferanse 2021NATURDATA AS210 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Effekter av mink på lunde på HornøyaNorsk Institutt for Naturforskning207 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Opplæringskurs vilt 2021NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARK205 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elg i endringHØGSKOLEN I INNLANDET200 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT AS200 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Naturdatas viltkonferanse 2020Naturdata As200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting NorVillreinutvalet Nordfjella200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elg i endringHøgskolen I Innlandet200 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting Villreinutvalet for Nordfjella200 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør200 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Sluttrapport FoU-delen av prosjektet Jakt i LierneNord universitet 200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge200 00010 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Sporing av havsvale- 2019Norsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata KomplettMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Hva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet200 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Utilsiktet bifangst av sjøfugl i fritidsfiskeNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Nasjonal gåsekonferanseGlommen skog v/Utmarksavdelingen for Akershus og Øsfold200 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2018Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på HV og i NF -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) - 2018Norsk instituut for naturforskning200 00010 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Hvordan redusere tap av blåskjell til ærfuglNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 4166 items