Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) - 2018Norsk instituut for naturforskning 10 mottakere2018Ikke behandlet
Overvåking storsalamander i 2018 Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Produksjon og trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Verifisering av otertilstedeværelseNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Spurvehauk i VestfoldNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2018Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Leie jaktterreng i KristiansundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Skjøtsel av hubroreirHaugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne Rogaland fylkeskommune2018Ikke behandlet
Gås i VestfoldNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
VillsvinforvaltningNORSKOG 2 mottakere2018Ikke behandlet
Villreinjaktoppsyn Hardangervidda 2018Hardangervidda Villreinutval Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Utarbeiding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommune 2 mottakere2018Ikke behandlet
Utdanning av hunder og førere for ettersøk av skadErling Kjelvik Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd til GPS-merking av lirypeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2018Ikke behandlet
Ikke jaktbare arterPer Ole Halvorsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Svelgbrems hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kartlegging i havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Skrantesyke hos elg i Trøndelag 2018-2020Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Poster per side301 - 330 of 4160 items