Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2016Avslått
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO FurenesetMiljødirektoratet2016Avslått
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO FurenesetSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Fiskeørn - kunstige reir 2016Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter2 mottakere2016Avslått
Beitekartlegging med fjernanalyse, villreinVest-Jotunheimen villreinutvalMiljødirektoratet2016Avslått
DvergmusregistreringNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Avslått
OtterAwayNIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling Statsforvalteren i Nordland2016Avslått
Opplæringskurs vilt 2016Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Minkfangst i sjøørretførende vassdragNorges Jeger og Fiskerforbund avd VestfoldFylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2016Avslått
Kontroll av rev/mår for å øke skogsfuglbestandeneStatskog SF2 mottakere2016Avslått
Revjakt 2016Kristoffer GræsliFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
ID registrering og bestandsberegning av snøugleAgder naturmuseum og botaniske hageMiljødirektoratet2016Avslått
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Bestandstatus for storlom i 2016NNIFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016Avslått
Hønsefugler i viktige rekreasjonsområderNNIHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Vilttelefonen 2016 utprøving.Vestskog saMiljødirektoratet2016Avslått
Identifisering og kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk ForeningMiljødirektoratet2016Avslått
fangst av jerv i bås som fangstmetode i Norge.Kristoffer GræsliFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Bygging av fugletårn v/ Purka naturreservat SurnaNOF lokallag Surnadal, Rindal, HalsaStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2016Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2016Avslått
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfagStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Arealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2016Avslått
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2016Avslått
Utdanning av takseringspersonell Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Utsetting av kattuglekasser i Oslos byggesoneOslo kommune, BymiljøetatenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Overvåking av trekkfugler i DokkadeltaetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Poster per side301 - 330 of 4160 items