Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning200 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning120 0007 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning170 0008 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser i forbindelse med uthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Variasjon i hjortens områdebruk om høstenNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Variasjon i hjorten områdebruk om høsten NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Vargsymposiet 2013Taiga Nature & Photo 90 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Varaldskogen: hønsehauk og skogsfuglNIBIO300 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vannrikse og dvergdykker i HordalandNorsk Ornitologisk ForeningStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Vannfugltelling Kristiansand og omengn lokallagBørge Mørkve-SimonsenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Vannfugltelling Bergen og OsNorsk Ornitologisk Forening Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vannfugler i alpine innsjøer HardangerviddaNni Resources AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk NORSK ORNITOLOGISK FORENING 5 mottakere2021Ikke behandlet
Vandrefalk ; tilbakeføring av skadet vilt .Morten Erichsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Valg og håndtering av byttedyr hos kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Utvikling av mobilapplikasjon for jakt og fiskeFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat150 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø3 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Utvidet registring av beitetrykk i Målselv 2015 Målselv kommune50 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4165 items