Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune 2 mottakere2014Levert
Bestandsvurdering og tilrettelegging av beverjaktSkaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Betydningen av jakt for gjennomføring av brunsten Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU760 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Beverdemninger & vandring/vekst av laks & sjøørretNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Levert
Beverdemninger i forbindelse med laks og sjøørretEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Beverdemninger i forbindelse med vandring av laksEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
BeverjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Beverregistreringer i Hurdal kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS44 500Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bevertaksering Eidskog kommuneMiljødirektoratet2019Avslått
Bidra til økt rådyrbestand i Lund, og DalaneJoacim Engeset Laurendz55 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Biotopvalg og hekkesuksess hos vipe i AkershusNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)6 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Bistand Viltforvaltning Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Levert
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Levert
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Poster per side271 - 300 of 4578 items