Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurvBIRDLIFE NORGE10 0007 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Bestandsutvikling og trekk hos lappspurv (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Bestandsvurdering og tilrettelegging av beverjaktSkaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Betydningen av jakt for gjennomføring av brunsten Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU760 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF) 3 mottakere2014Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i Oslo og VikenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke realitetsbehandlet
Beverdemninger & vandring/vekst av laks & sjøørretNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2014Ikke behandlet
Beverdemninger i forbindelse med laks og sjøørretEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Beverdemninger i forbindelse med vandring av laksEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
BeverjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Beverregistreringer i Hurdal kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS44 500Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bevertaksering Eidskog kommuneMiljødirektoratet2019Avslått
Bidra til økt rådyrbestand i Lund, og DalaneJoacim Engeset Laurendz55 000Rogaland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Biotopvalg og hekkesuksess hos vipe i AkershusNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)6 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Bistand Viltforvaltning Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij2 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4647 items