Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Digitalisering av vald- og jaktfeltgrenserHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Lirypas økologi et skiftende klimaPål Fossland Moa50 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av kommunens viltkartHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Evaluering av hjorteviltbestandene i region 4Malvik kommune50 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Skrantejuke hos elg i Trøndelag 2018-2020Norsk institutt for naturforskning150 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Info. og opplæringstiltak i Nord-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag60 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Registrering av beverlokaliteterMidtre Gauldal kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Kombinert løpende elg- og rovviltskytebaneNamdalseid jeger og fiskarlag15 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Aktivitetsdager Skytebane Ungdommer Nordreisa JFLNORDREISA JEGER OG FISKERLAG28 400Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING4 500Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE76 451Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Introjakt - elgjakt for damer/unge jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF30 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Introjakt - elgjakt for ungdom.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF44 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kurs i flåing av rev og småpredatorer. NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF37 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kurs i revejakt og fellefangst NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF37 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Temakvelder 2021MÅLSELV KOMMUNE60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ettersøk påkjørt viltMÅLSELV KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE33 333Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgtelling med helikopterKARLSØY KOMMUNE143 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygging av viltpåkjørsler Målselv kommune 2021MÅLSELV KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ettersøk Videregående del 2NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS10 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bestandsplan Sørreisa Bestandsplanområde SØRREISA KOMMUNE10 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Midler til ÅtebuANDØRJA SMÅVILTLAG SA29 136Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
JaktlederkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS24 080Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 4176 items