Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2017Ikke behandlet
GOOSEHUNT 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Ikke behandlet
Havørn ; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2017Avslått, Avslått
SkytetreningRødøy jeger og fiskeforening2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Hjortens bruk av over- og undergangar til vegkryssNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
GÅS i VESTFOLDNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Minke mink- og kråkebestandKrøttøy Grunneierlag2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bestandsovervåking Sildemåke Troms/Finnmark 2017NOF avdeling Troms20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Opplæring i jaktBrensholmen/Sommarøy utviklingslag2 mottakere2017Avslått, Avslått
Landbruk, engplanter og gåsebeitingNorsk institutt for naturforskning20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Registrering av hekkende kongeørn HelgelandArctic Research and Consulting da45 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag15 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkamera til formidlingSauherad Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Avslått
Innkjøp av mårfellerSauherad Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Avslått
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2017Ikke behandlet
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Oppdatering av "Sjøfugljakt i Telemark"Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark 2 mottakere2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregister i NT for rypeNaturdata as 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2017Avslått, Avslått
Bestandsovervåkning villreinVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av horndykkerNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2017Avslått, Avslått
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser, bestandsvurdering m.mElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Poster per side271 - 300 of 4645 items