Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av horndykkerNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2017Avslått, Avslått
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Etablering av småviltregister i NT for rypeNaturdata as15 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser, bestandsvurdering m.mElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg2 mottakere2017Avslått
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord25 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Oppdatering av "Sjøfugljakt i Telemark"Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark50 0002 mottakere2017Delvis innvilget
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av smågnagerbestanden i Nord-TrøndelagNord universitet 2 mottakere2017Ikke behandlet
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar2 mottakere2017Avslått, Innvilget som omsøkt
Kurs i minkfangstUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Vinterforing av elg i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i NordlandTore Veisetaune50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av sette okserUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bestandsforhold og genetiske analyser av fiskeørn Norsk Institutt for naturforskning20 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kartlegging av viltpassasjer langs E18Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Ny innendørs miniatyrbane på Sømna skytebane.Sømna Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Temakveld om rådyrUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold5 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2017Finnmarkseiendommen20 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Søknad til forebygging mot vilt skadeLars Kristian Brekke2 mottakere2016Avslått, Avslått
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Oppsyn under villreinjsktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre 2 mottakere2016Ikke behandlet
Taksering av hønsefuglMøre og Romsdal Fuglehundklubb2 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet
Effektstudie av turisme på sjøfuglNorsk Institutt for Naturforskning75 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kompetanseheving for ettersøksekvipasjerFarsund Kommune10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Poster per side271 - 300 of 4175 items