Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av taigasædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Slakte og parteringskursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i hjemmeladningNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i HønsefugltakseringNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
EttersøkskursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skytekurs rettet mot kvinner og ungdomNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Kartlegging av fjæreplytt i FinnmarkLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Elgbeitetaksering i Ringerike kommuneRINGERIKE KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Vald/jaktfeltkart i Grong og OverhallaOVERHALLA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hønsefuglportalen: Drift og konsollidering 2022-25STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Sikker jakt med hund. (fagseminar)NORGES JEGER OG FISKERFORBUND ROGALAND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Midler til beiteregistrering og kursALLSKOG SA Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skadefelling oterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Ikke behandlet
Etablering av åtebu for jakt på rødrevNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kurs i flåing av rev og småpredatorer.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i revejakt og fellefangst.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i kystseljakt 2 dagers kursNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør- NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE 9 mottakere2022Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2022MARKER KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Miniseminar for elgjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4613 items