Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Lundens populasjonsøkologi på RøstSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA480 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås på våren MBIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av hvitkinngås på våren SBIRDLIFE NORGE75 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MBIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak SBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Slakte/parteringskursVILTHALLEN AS45 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i nordlige TrøndelagBIRDLIFE NORGE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
COAT - Jaktfalkkartlegging og overvåkning VarangerUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Registrering av spillplasser for tiurSØR-FRON KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av jaktfalk i TrøndelagBIRDLIFE NORGE10 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Overvåking av hønsehauk i Trøndelag (sør-delen)BIRDLIFE NORGE25 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)BIRDLIFE NORGE75 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåkBIRDLIFE NORGE5 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av bever i Øyer statsallmenningGAUSDAL KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik MBIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i PasvikBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Norge (M)BIRDLIFE NORGE170 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MBIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)BIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Kanarifugler i kullgruva HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Årlig drift av Grong storvald hjortevilt 2021.Arne Olav Aune15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Poster per side271 - 300 of 4650 items