Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Variasjon i hjorten områdebruk om høsten NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Kartlegging og tiltak for flaggermusMiljøenheten, Trondheim kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Forprosjekt: oppdatering av kommunens viltkartAlvdal kommune v/ landbruk og miljø Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Fluefiskekurs for kvinner og ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Stimulere til skytetrening for jegerarNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Temadag hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Levert
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Taksering av hønsefugl NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
JaktlederkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandHornindal kommune Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Levert
Infoblad jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Levert
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging av jaktfalk i grensefjellenUlla Falkdalen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Revidering av viltkartverket i Tydal kommuneTydal kommune 2 mottakere2013Levert
Overvåking av hønsehauk i Sør-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Oppretting av dusørordning - MårhundProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning Miljødirektoratet2013Levert
Dagsseminar om små rovviltNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Poster per side271 - 300 of 4578 items