Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forprosjekt kunnskapssenterNorsk Elgsenter ASMiljødirektoratet2013Avslått
Kartl. Jaktfalk Buskerud 2013Naturvernforbundet i Buskerud10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Fugletreff Buskerud 2013Naturvernforbundet i BuskerudFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
SmågnagertakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Utdanning takseringspersonell-SkogsfugltakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening402 936Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Jaktkurs KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Mårhundprosjektet 2013Midt Troms Utmarkservice3 mottakere2013Avslått, Avslått
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
SmårovviltkursNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
JaktlederkursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Kartlegging for forvaltning av bever - Klæbu Klæbu kommune Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
JaktlederkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegg. av kornkråke og tiltaksplan for beskytteMiljøenheten, Trondheim kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Undersøkelse om ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Uttesting av et nytt overvåkingssystem for oterNorsk instituut for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Stimulere til skytetrening for jegerarNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Variasjon i hjorten områdebruk om høsten NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Hønsehauk og skogbruk i Vesterålen - del 2Sortland kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Temadag hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Viltseminar Hordaland 2013Sogn og Fjordane Skogeigarlag Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4160 items