Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
JaktlederkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Minkfangst i skjærgården i VestfoldNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Kurs i mårfangstNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold12 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Havørnas arealbruk i innlandsområder i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2013Avslått
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Forprosjekt: oppdatering av kommunens viltkartAlvdal kommune v/ landbruk og miljø Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs på SongliNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Undersøkelse om ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Oppretting av dusørordning - MårhundProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
SmårovviltkursNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Gåsekonferanse; formidling og implementeringNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Kartlegg. av kornkråke og tiltaksplan for beskytteMiljøenheten, Trondheim kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Observasjonshus jaktfalk Veines i KongsfjordBerlevåg Reiselivsforum20 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Internasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013Avslått
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Levende kyst, skog og høyfjellNaturvernforbundet Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening16 mottakere2013Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening402 936Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 199 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 4179 items