Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåkBIRDLIFE NORGE15 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik MBIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i PasvikBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Norge (M)BIRDLIFE NORGE170 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder MBIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanlegg (M)BIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE25 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Rovfuglprosjekt i HordalandBIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND30 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Jaktfalk i VestlandBIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND20 000Statsforvalteren i Vestland2023Innvilget som omsøkt
Jaktfalk i VestlandBIRDLIFE NORGE AVD. HORDALAND20 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Opplysningsskilter om løshund og vannfuglBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Overføring til RovbaseBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehaukBIRDLIFE NORGE AVD. OSLO OG AKERSHUS40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2023BIRDLIFE NORGE AVD.TROMS19 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Drift Dividalen fuglestasjonBIRDLIFE NORGE AVD.TROMS35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Overvåkning av fjæreplyttBIRDLIFE NORGE AVDELING SVALBARD50 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterBIRDLIFE NORGE AVDELING TELEMARK50 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende arter i kulturlandskapBIRDLIFE NORGE HADELAND LOKALLAG15 000Statsforvalteren i Innlandet2023Delvis innvilget
Tiltak for bakkehekkende arter i kulturlandskapBIRDLIFE NORGE HADELAND LOKALLAG20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Småspove i Flakstad, Vestvågøy og VåganBIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG12 000Statsforvalteren i Nordland2023Delvis innvilget
Registrering av bergand på Vestvågøy.BIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund12 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund 11 mottakere2014Levert
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund 7 mottakere2013Levert
”SPARC – analyser av paleozoologisk materiale” (reBirgitte Skar Miljødirektoratet2013Levert
Poster per side271 - 300 of 5097 items