Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold – et pilotNorsk institutt for naturforskning270 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA260 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
MIGRAPOP VesterålenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
GOOSEHUNTSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til Villreinen 2022VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Elgen i Oppland 2020-2023Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Etablering og anvendelse av biobank for villrein -Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser - freda arterVeterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Sporing av havsvaleNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
GPS-prosjekt Hardangervidda og Nordfjella -FERDSELNorsk Villreinsenter Sør250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Fallviltundersøkelser,Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Takseringsapp – Hønsefuglportalen 2017Norsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Habitatbruk hos toppskarv i hekketidenNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Den gamle villreinfangsten som verdensarvNINA250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Nødvendige reparasjoner Avlsstasjonen for fjellrevNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Habitatbruk hos toppskarv i hekketidenNorsk institutt for naturforskning250 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPERPål Fossland Moa250 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppfølging av fokusområder i NordfjellaBuskerud fylkeskommume250 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
kamerasendere på elg og villreinNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side271 - 300 of 4578 items