Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
kalvingstidspunkt og mulige effekter av selektiv jNINA 2 mottakere2017Levert
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2017Levert
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I HEDMARKRandsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
GOOSEHUNT 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Levert
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion 4 mottakere2017Levert
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 17 mottakere2017Levert
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Levert
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Levert
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Levert
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2017Levert
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2017Levert
Kartlegging og Overvåking av jaktfalkbestanden i NNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Fangst av grågjess, scanning og loggereNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2017Levert
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag i 2017Georg Bangjord Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
MIGRAPOP 2017Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2017Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Levert
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Opplæring i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Levert
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Levert
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Levert
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning 11 mottakere2017Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2017Levert
Opplæring på jakt, fiske, hund og friluftslivKvinnekontakt Verdal jeger og fiskeforening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Rogaland fylkeskommune2017Levert
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening 19 mottakere2017Levert
Poster per side271 - 300 of 4578 items