Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2018Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO 3 mottakere2018Ikke behandlet
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Genetisk analyse av BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Overvåking storsalamander i 2018 Norsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Produksjon og trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Videreføring prosjekt ang. småvilt og skadeskytingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Leie jaktterreng i KristiansundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Unik biobank med historisk materialeVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Spurvehauk i VestfoldNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Overvåking og ringmerking av havørn og kongeørn.Kristian Elias Henriksen 2 mottakere2018Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Gåsejakt i Sandebukta - Praktisk iverksettingSande kommune  Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad kommune Miljø og landbruk Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
VillsvinforvaltningNORSKOG 2 mottakere2018Ikke behandlet
Skjøtsel av hubroreirHaugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne Rogaland fylkeskommune2018Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4160 items