Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning 7 mottakere2018Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 12 mottakere2018Ikke behandlet
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 21 mottakere2018Ikke behandlet
Katt som predatorNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Ikke behandlet
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Ikke behandlet
HjortegjerdeOla Henning Ommedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval 3 mottakere2018Ikke behandlet
Utvikling av informasjonsmateriell for BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2018Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Nasjonal kartlegging av tjeldNorsk Ornitologisk Forening 18 mottakere2018Ikke behandlet
Organisering av jakt og kunnskapsformidlingNorsk institutt for naturforskning 12 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2018Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Kurs i taksering av hønsefuglNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Lokal småviltforvaltning Vestskog sa 4 mottakere2018Ikke behandlet
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 7 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av marine IBANorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2018Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kartlegging av hekkebestand av grågåsNorsk institutt for naturforskning 9 mottakere2018Ikke behandlet
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning 6 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 9 mottakere2018Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
Genetisk analyse av BdNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4647 items