Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2017Ikke behandlet
Opplæring på jakt, fiske, hund og friluftslivKvinnekontakt Verdal jeger og fiskeforening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Effekter av klimastress på beiteplanterNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Kameraovervåkning av rovfugl og smågnagereNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Hønsehaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Oppdatering av "Sjøfugljakt i Telemark"Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark 2 mottakere2017Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Rogaland fylkeskommune2017Ikke behandlet
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Elgen i FinnmarkNIBIO 2 mottakere2017Ikke behandlet
Mellomskarvens etablering i innlandet Norsk institutt for naturforskning Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Revejaktportal NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Leie av jaktterreng til opplæringsjakt NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Opplæring i småviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Opplæring i storviltjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 16 mottakere2017Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregistert i NT for gåsNaturdata as Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Etablering av småviltregister i NT for rypeNaturdata as 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av bestandstetthet av hareDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Ikke behandlet
Overvåking av smågnagerbestanden i Nord-TrøndelagNord universitet 2 mottakere2017Ikke behandlet
Kurs i jakt på gåsNJFF-Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Samling av jegerprøveinstruktører i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2017Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4179 items