Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter NordFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Rehabilitering av skadede rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Opplæring vinterjakt for damerAlta Jeger og fiskerforeningFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017Avslått
Prosjekt URBPOP i Hordaland 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Avslått
vilttelefonen 2017 - prøveordningVestskog saMiljødirektoratet2017Avslått
DNA-basert overvåking av hubro i Hitra og FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Kongeørn og sau - kameraovervåkingNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Telemark Gregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Beitekartlegging villrein, Sogn og Fjordane, del 1Vest-Jotunheimen villreinutvalMiljødirektoratet2017Avslått
Hekkende havørn i Bodø, Beiarn og GildeskålArctic Research and Consulting daStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i HedmarkGregersen, HåkonHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr (STFK)Nord universitet Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
Vilttrekk over Rv 420 - Studedalen i LillesandNaturvernforbundet i Vest-AgderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I OPPLANDRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg2 mottakere2017Avslått
Kontroll av rev & mår for å øke skogsfuglbestandenStatskog SFHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Fuglelivet i Vang gravfeltOppdal kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
Trykking av viltforvaltningsbokHøgskolen i HedmarkMiljødirektoratet2017Avslått
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i LillehammerregionenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Poster per side271 - 300 of 4613 items