Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av dobbeltbekkasin i HattfjelldalPer Arnstein LorentzenStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Vevsprøver fra norske hjortedyr - CWDVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2019Avslått
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Bestandsplan for Nissedal ViltlagFaun Naturforvaltning ASTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Mikrosatellittanalyser av villrein fra RondaneHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Film om hønsehauken sin bestandsnedgang Liv MyklebustMiljødirektoratet2019Avslått
Haretaksering med løypemaskiner Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Restaurering av salamanderdammerKristiansand kommune, parkvesenetStatsforvalteren i Agder2019Avslått
Søknad om tilskudd - utmarksseminar NU 2019Prosjekt UtmarkNordland fylkeskommune2019Avslått
Bevertaksering Eidskog kommuneMiljødirektoratet2019Avslått
Støtte til kartlegging av trekkende flaggermusMichaelsen Biometrika ASMiljødirektoratet2019Avslått
Utarbeding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Bestandsplan for Nordfjella sone 2Villreinutvalet for NordfjellaStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Behandling slakteavfall hjorteviltjakt Stange kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Effects and mitigation of renewable energy developStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Kartlegging av hekkende hvitkinngås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Kartlegging av hekkende sædgås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Overlevelse av utsatt rapphøns og fasan i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Prosjekt Bestandsplanlegging og CWD 2018-2019Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Lirypas økologi et skiftende klima_NordlandPål Fossland MoaNordland fylkeskommune2018Avslått
Skuddpremie på rødrev i fjellrevområderSaltdal kommuneNordland fylkeskommune2018Avslått
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Etterarbeid av prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Utarbeide digitalt valdkart for Os kommuneOs kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Hekkeplattform for fiskemåse og tjeld Sykkylven kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Integrated monitoring of haresHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Informasjonsfilm-jaktdokumenterNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2018Avslått
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Poster per side271 - 300 of 4650 items