Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2021VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Prototyper sandsvalehotellNATURVERNFORBUNDET I MANDAL Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Utarbeiding av ny bestandsplan Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING85 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Flaggermuskasser til hytterNaturobservatøren - Per Inge Værnesbranden Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Flaggermus i Trøndelag 2021 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Bestandplan for Elg og Hjort i Lund KommuneTorbjørn Eike Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBANGJORD Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Effekter av genetisk isolasjon på storsalamander STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Jakt og SkyteskoleBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING2 mottakere2021Avslått
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Kursing Lillestrøm fallvilttjenesteLILLESTRØM KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA14 0006 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Elektroniske fellevarslereNATURVERNFORBUNDET I MANDAL Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG300 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Drift av Ringmerkingssentralen 2021MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av migrasjon hos tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Overvintringsområder til horndykkere fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn på PorsangerhalvøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Registrering av beverlokaliteterRINGEBU KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Elgen i Oppland 2020-2023STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side271 - 300 of 4160 items