Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn villreinjakta 2022 - Rondane NVILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE 10 mottakere2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Ikke behandlet
Småviltseminar 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND115 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Leve med krykkja i Hammerfest by.HAMMERFEST KOMMUNE200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd arbeid med skrantesyke HardangerviddaHARDANGERVIDDA VILLREINUTVALG400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Automatisert akustisk deteksjon av hønsefuglerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakter i Nordland. NJFFNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Termiske kikkerter til fallviltgruppa - ViltvaktaMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune2022Ikke realitetsbehandlet
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA270 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hustad jaktfelt kjølelagerELLINGSEN GUNNAR Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bekjempelse av minkVidar Furuborg20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Gåsejakt og jaktstart i Nord-NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rekruttering jakt for ungdommer.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skitt Jakt!STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt Elg NJFF NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs Gåsejakt for unge jegereHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4645 items