Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG 2 mottakere2022Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2022Ikke behandlet
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Fangst av mink og røyskattDYRSTAD UTMARKSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommuneNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bruk av dronesystemer i effektiv viltforvaltningDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ElgbeitetakseringDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vilttiltak - forvaltningsplan og elgtellingVESTVÅGØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fangst av minkBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ViltmottakStig Johnsen Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av vinterbeite for hjorteviltHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Predatorjakt og opplæring til detteALSTAHAUG JEGER- OG FISKERFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bavaring av viltkoridor i BrandhauganOPPIGARD AALBU3 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hygiene/kompetanse byggende tiltak, elgjaktVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Gaupesporing sesongen 2021 - 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 138 160Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til minimumstelling av villreinSETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Jaktkurs Grågås - Herøy, DønnaNORGES BONDELAG47 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakta 2021VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG 4 mottakere2021Ikke behandlet
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2021VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHØGSKOLEN I INNLANDET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bd övervakning med eDNAAlexander Eiler100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4179 items