Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Levert
Årsaker til massedød av lomvi i Nordsjøen/SkagerraSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Årsaker til massedød av lomvi i NordsjøenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Årlig drift av Grong storvald hjortevilt 2021.Arne Olav Aune15 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Åpning av gamle stier og vilttrekk Morten Hagen Nordland fylkeskommune2023Levert
Åkerrikse i Oppland 2016Kistefos Skogtjenester as50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Åkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
ØSTHJORT - Hjortens områdebruk i Østfold NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI100 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST ASRogaland fylkeskommune2021Avslått
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2016Levert
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS85 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Levert
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Økologisk tilstand i Hardangervidda nasjonalparkBIOFOKUS 3 mottakere2023Levert
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJONMiljødirektoratet2023Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON20 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJONMiljødirektoratet2022Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJONStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien5 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 5086 items