Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg3 mottakere2013Avslått
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA170 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Åkerrikse i Oppland 2016Kistefos Skogtjenester as50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Åkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2016Ikke behandlet
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS85 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Økologi og forvaltning av ulv i fleratsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
WhatBird videreutviklingablemagic as200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Våtmarksrestaurering ved viktig hekke- og trekklokNaturvernforbundet i Lofoten20 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper på Island -2014James Robert WilsonMiljødirektoratet2014Avslått
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson10 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 4165 items