Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Bestandsovervåking av Havørn i HordalandNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bråten Gård, Aurskog gr/br 163/16Kjell Tore MaalenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Deltaking i rettshavarane sitt driftsplanarbeidSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
ETTERSØK AV SKADET VILTErling Kjelvik15 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Felles strategi for forvaltning av hjorteviltet iSnillfjord kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Ikke realitetsbehandlet
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2016Avslått
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNorges Jeger Og Fiskeforbund Oppland110 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hubro i OANorsk Ornitologisk Forening20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening20 0009 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening100 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
Nordisk kongeørnsymposiiumNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling HedmarkMiljødirektoratet2020Avslått
Opplæringskurs vilt 2018Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening12 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Villmink desimering i sjøfuglbestander - KrsKristiansand kommune, parkvesenet50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2019Delvis innvilget
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4175 items