Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE 10 mottakere2022Ikke behandlet
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening75 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge200 00010 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) - 2018Norsk instituut for naturforskning200 00010 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2018Ikke behandlet
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS 10 mottakere2018Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Genetikk og følsomhet for CWDNMBU950 00010 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning250 00010 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell 10 mottakere2016Ikke behandlet
Snøuglas bestandsforh, vandr. & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning500 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening130 00011 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Hvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning250 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening100 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening50 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Poster per side1 - 30 of 4650 items