Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE10 00010 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 10 mottakere2022Ikke behandlet
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge10 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) - 2018Norsk instituut for naturforskning10 00010 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS 10 mottakere2018Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2017Ikke behandlet
Genetikk og følsomhet for CWDNMBU10 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning 10 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2016Ikke behandlet
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell 10 mottakere2016Ikke behandlet
Snøuglas bestandsforh, vandr. & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning15 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening15 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2014Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening130 00011 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening 11 mottakere2020Ikke behandlet
Hvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning 11 mottakere2019Ikke behandlet
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 4645 items