Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA10 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENING10 00010 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening15 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet i Sørøst-Norge10 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2019Ikke behandlet
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av oterfallvilt (Lutra lutra) - 2018Norsk instituut for naturforskning10 00010 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Forebygging av barkgnagskader på gran Faun Naturforvaltning AS30 00010 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Hvor mye rødrev finnes det - viderføring (justert)Norsk institutt for naturforskning 10 mottakere2017Ikke behandlet
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Viltforsking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning30 00010 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Genetikk og følsomhet for CWDNMBU10 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
SNØUGLAS ØKOLOGI OG BESTANDSFORHOLDNorsk Institutt for naturforskning40 00010 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 10 mottakere2016Ikke behandlet
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell10 00010 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Snøuglas bestandsforh, vandr. & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning10 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening10 00010 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 00010 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Hvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning30 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening30 00011 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning11 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 4160 items