Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Redde rådyrkillingerGJØVIK KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Kartlegging av mulige effekter av vårjakt på enderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA330 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Informasjonsbrosjyre om flaggermus, lys og kirkerNATURFORMIDLING, KONSEKVENSUTREDNING OG FORSKNING Jeroen van der Kooij25 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
HjortehjerdeIVAR MYROLDVestland fylkeskommune2023Avslått
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 200 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av villsvin STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING2 600Troms og Finnmark fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
oppsyn under villreinjakta Rondane nord 2023VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kveldsseminar om bestandsplanområder NORGES BONDELAG30 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kveldsseminar om hjortejaktNORGES BONDELAG30 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Beitetakseringskurs for viltforvalterne i SaVNORGES BONDELAG63 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kveldsseminar med fokus på ettersøkNORGES BONDELAG36 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Slaktekurs i Steigen kommuneNORGES BONDELAG60 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2023NORGES BONDELAG75 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG75 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommune 23NORGES BONDELAG68 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Gåsejaktkurs på VegaNORGES BONDELAG52 500Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
AvesjonsdressurområdeSALTDAL JEGER OG FISKERFORENING24 000Nordland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Rødrevens demografi videreføring, ÅR 3STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Jaktlederkurs, Lindesnes kommuneLINDESNES KOMMUNE25 000Agder fylkeskommune2023Delvis innvilget
Kartlegging av beverRENNEBU KOMMUNETrøndelag fylkeskommune2023Avslått
Ekstraordinært tilskot drift, arbeid driftsplanVILLREINUTVALET NORDFJELLA150 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2023VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2023SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG25 0003 mottakere2023Delvis innvilget, Avslått
Oppsyn Villreinjakt 2023SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kurs for jaktleder i kommunenGJØVIK KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Elgbeitetaksering i Gjøvik kommuneGJØVIK KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2023Delvis innvilget
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SAMiljødirektoratet2023Avslått
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Human JaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE100 000Vestland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 5085 items