Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Norsk ringmerking av fugler 2013/2014ARC112 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Nordisk kongeørnsymposiumNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hubro i Sogn og Fjordaneoum Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
viltgjerde mot bjørnRadius Kirkenes ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Management of American Mink (Neovison vison) in seSvenska Jägareförbundet450 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Förvaltning av mårdhund i FinlandSveriges Lantbruksuniversitet300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke Villreinlag45 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Overvåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna Villreinområde55 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukHardangervidda Villreinutval35 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Arealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
OVERVÅKING OG KOORDINERING FJELLREV 2013Norsk institutt for naturforskning1 349 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk, Gråhøa Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Levert
Registrering av villreinen sin områdebruk innan oVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Levert
Merking villreinSnøhetta villreinutvalg80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Reinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Støtte til Fennoskandisk elgseminarNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartegging av flaggermus i kirkerNorske Naturveiledere10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 470 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Retakst av elgbeite i Brønnøy, Sømna og VevelstadBrønnøy kommune Nordland fylkeskommune2013Levert
Uttak av skadevoller. Hans Petter Hestmo Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
HjorteviltforvaltningMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Skyteopplæring for damerAust-Agder fylkeskommune8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
FANGE MINKOlav Schrøder11 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir hos kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Overvåking av havørn og predasjon på hubroHøgskolen i Innlandet, Evenstad Miljødirektoratet2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 50 000Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side1 - 30 of 5097 items