Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune5 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
BeitetakseringÅseral kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Hønsefugl takksering i ÅrdalsfjellaÅrdal Jeger og FiskerforeningSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Opplæring av ettersøkspersonellÅmli kommune50 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Registrering av tiurleiker 2020Øyvind Andreas Duus35 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot trafikkulykker - foring avØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Registering av sandsvale i ValdresØrrin - Norsk Ornitologisk Forening Valdres Lokallag30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering på FosenØrland Kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Rovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk 2 mottakere2019Ikke behandlet
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag25 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag44 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag36 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Utarbeiding av ny bestandsplan Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandskartlegging villrein Våmur RoanVåmur - Roan Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Vintertelling av elg 2019Vågan Kommune50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 4174 items