Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
BeitetakseringÅseral kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Beitetakst i Finsland, Laudal og BjellandÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Faglig bistand til ny bestandsplanÅSAN NATURTJENESTERAgder fylkeskommune2022Avslått
Hønsefugl takksering i ÅrdalsfjellaÅrdal Jeger og FiskerforeningSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Opplæring av ettersøkspersonellÅmli kommune50 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Forvaltning av rev/rovviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Konfliktdempende fallviltÅmli jeger- og fiskeforneing2 mottakere2013Avslått, Avslått
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Registrering av tiurleiker 2020Øyvind Andreas Duus35 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Overgang til bestandplanområde/bestandplanarØYGARDEN KOMMUNE110 000Vestland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Forebyggende tiltak mot trafikkulykker - foring avØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Beitetakst elg og hjortØSTRE TOTEN KOMMUNEInnlandet fylkeskommune2022Avslått
Hjelp til bakkerugende fugler i kulturlandskapet. ØSTFOLD FUGLEHUNDKLUBB20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Viltkartlegging i Ørsta og Volda kommuneØrsta kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
Registering av sandsvale i ValdresØrrin - Norsk Ornitologisk Forening Valdres Lokallag30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Revisjon av bestandsplaner for hjortevilt på FosenØRLAND KOMMUNE70 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgbeiteregistrering på FosenØrland Kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Rovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk 2 mottakere2019Ikke behandlet
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag44 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 4650 items