Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Saltslikkesteiner som smittested for skrantesjuke NINA4 050 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Nasjonalt overvåkingprogram for fjellrev Norsk institutt for naturforskning3 564 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskning3 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskning3 200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev 2015Norsk institutt for naturforskning3 180 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Regionalt villreinprosjekt; oppfølging av lokale GNINA3 100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Bats in Norway. Filling knowledge gapsNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA2 900 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev Norsk institutt for naturforskning2 900 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Avlsstasjon for fjellrevNorsk institutt for naturforskning2 849 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet2 800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsejNorges Bondelag2 710 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kompetanseløft i kommuneneStiftelsen Norsk Hjortesenter2 480 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 470 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 410 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Grunneierorg. og tilrettelegging for gåsejaktNorges Bondelag2 400 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Hønsefuglportalen: Drift og konsolidering 2019-21Norsk institutt for naturforskning2 390 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning2 300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 2 150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening2 090 086Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Skrantesyke hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning1 950 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 1 920 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina1 700 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Skandinaviske BjørneprosjektetNorsk institutt for naturforskning1 700 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 5095 items