Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Porsanger skadefellingslagPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Aktivitetsdager Skytebane Ungdommer Nordreisa JFLNORDREISA JEGER OG FISKERLAG Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tiltak for sandsvalekolonier i pukkverk NATUR OG SAMFUNN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehaukreir i VestfjellaUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Introjakt - elgjakt for damer/unge jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Introjakt - elgjakt for ungdom.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i flåing av rev og småpredatorer. NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs i revejakt og fellefangst NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Flaggermuskartlegging i nordre TrøndelagNATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i TrøndelagSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Orrfugl i kystlandskapet på VestlandetNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4160 items