Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av villsvin STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Kartlegging og tiltak for tårnseiler (S)BIRDLIFE NORGE 10 mottakere2023Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE 6 mottakere2023Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Tilrettelegging for jakt, fiske og friluftslivKEVIN LYSVAND Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Status og kunnskapsevaluering for Svartand (SF)BIRDLIFE NORGE 3 mottakere2023Levert
Grong Storvald HjorteviltARNE-OLAV AUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2023Levert
Rebooting roe deer research.STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Overvåking av norske trekkfugler (Oslo og Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Overvåking av norske trekkfugler (Rogaland)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Konfliktdempende tiltak - beiteskader fra hjortNORGES BONDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Normann-prosjektetNORD-FRON KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
DNA-analyser som støtte for hjorteforvaltningenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
Kartlegging av skader på skog forårsaket av viltVERDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Overvåking av overlevelse hos hubroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2023Levert
VillDrone – Bruk av droner til å registrere hjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Hettemåkekartlegging (S)BIRDLIFE NORGE 9 mottakere2023Levert
Kontaktutvalg for hjorteviltforvaltningenMIDTRE GAULDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Viltvarsling og sjåfør : hvordan kommuniserer viIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS Innlandet fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av beverHITRA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av sporvefugl i Svorklia naturreservatNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL 2 mottakere2023Levert
Tiltak for amfibier DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2023Levert
Utvidelse av merkeprosjekt elg i TrøndelagMIDTRE GAULDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Poster per side1 - 30 of 5085 items