Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommuneNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bruk av dronesystemer i effektiv viltforvaltningDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ElgbeitetakseringDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vilttiltak - forvaltningsplan og elgtellingVESTVÅGØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fangst av minkBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ViltmottakStig Johnsen Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av vinterbeite for hjorteviltHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Predatorjakt og opplæring til detteALSTAHAUG JEGER- OG FISKERFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bavaring av viltkoridor i BrandhauganOPPIGARD AALBU Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hygiene/kompetanse byggende tiltak, elgjaktVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til minimumstelling av villreinSETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Porsanger skadefellingslagPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Ikke behandlet
Orrfugl i kystlandskapet på VestlandetNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 7 mottakere2021Ikke behandlet
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Leie jaktterrengNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Introjakt storviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4175 items