Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn villreinjakta 2022 - Rondane NVILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Ikke behandlet
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakter i Nordland. NJFFNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hustad jaktfelt kjølelagerELLINGSEN GUNNAR Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Gåsejakt og jaktstart i Nord-NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rekruttering jakt for ungdommer.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Skitt Jakt!STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt Elg NJFF NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs Gåsejakt for unge jegereHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Elgtelling LangøyaSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Beitetakst elg og hjortØSTRE TOTEN KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Vintertelling av elgVÅGAN KOMMUNE Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kurs i beitetaksering for HeVNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Minkfangst Helgeland 2022NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Godkjent FeltkontrollørkursNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Slakte-Parteringskurs SørfoldNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
ECOFUNC TARGETSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 10 mottakere2022Ikke behandlet
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4645 items