Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gaupesporing sesongen 2022 - 2023NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE 10 mottakere2022Ikke behandlet
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bestandsovervåking av hvitkinngås i RogalandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Kunstige hekkeplasser for sandsvaleNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
EttersøksseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
VesthjortNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerBIRDLIFE NORGE 8 mottakere2022Ikke behandlet
Oppdatert kunnskap om blybelasting hjå rovfuglVETERINÆRINSTITUTTET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4650 items