Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ivaretakelse av trua og sårbare arter i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Levert
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Levert
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Levert
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Levert
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
EttersøksseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleBIRDLIFE NORGE 3 mottakere2022Levert
Lirypas økologi i et skiftende klima 3.0STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Levert
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Hønsefuglportalen: Drift og konsollidering 2022-25STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Etablering av åtebu for jakt på rødrevNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
FeltkontrollørkursNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Kompetanseheving for jegereKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Miljødirektoratet2022Levert
Introjakt slaktefasiliteterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Leie av jaktterreng til introjakterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Poster per side1 - 30 of 4578 items