Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av spillplasser for tiurNord-fron KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020 
Innsamling av oterekskrementer i Sunnmøre - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj LarsenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Isfugl, etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Utvidet overvåking av grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Overvaking av havørn i VestlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Trekk og habitatbruk hos fiskeørn (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST ASMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av gjess i Oslo og AkershusOSLO KOMMUNE BYMILJØETATENStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Vipeprosjekt 2021NORDRE FOLLO KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Hvitkinngås og effekt av lokalforvaltningstiltak MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Vindkraft og flaggermusMICHAELSEN BIOMETRIKA ASMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 4175 items