Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av spillplasser for tiurNord-fron KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020 
Innsamling av oterekskrementer i Sunnmøre - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Isfugl, etablering i AgderMorten ErichsenStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVALStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Overvaking av havørn i VestlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
kommunale mål hjorteviltforvaltningUTMARKSAVDELINGA VEST ASMiljødirektoratet2021Avslått
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Moose reproduction in a changing climateHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
Fugler i kulturlandskap i Møre og RomsdalMICHAELSEN BIOMETRIKA ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Vindkraft og flaggermusMICHAELSEN BIOMETRIKA ASMiljødirektoratet2021Avslått
Bruk av drone til kartlegging av ærfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAVestland fylkeskommune2021Avslått
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortAUSTRHEIM KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Elgdiett i klimaendringHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
aldersregistrering og kohortanalyse av hjortALVER KOMMUNEVestland fylkeskommune2021Avslått
Villsvinet – skadedyr eller ressurs?HØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Etablering av viltmottak for hjolteviltSALTDAL KOMMUNENordland fylkeskommune2021Avslått
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått
La ikke dyra lideOLSENSØK HANS KRISTIAN OLSENVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Poster per side1 - 30 of 4160 items