Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktkurs Grågås - Herøy, DønnaNORGES BONDELAG47 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppfølging av hubro i VikenSTATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakta 2021VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2021VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHØGSKOLEN I INNLANDET150 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bd övervakning med eDNAAlexander Eiler100 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Laser mot gjess: konflikt- og skadeforebyggingLasse Rasmussen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Organisering av gåsejakt og effekt på fellingstallRein Aleksander Riise Dalermoen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn Laursen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Porsanger skadefellingslagPORSANGER KOMMUNE Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Aktivitetsdager Skytebane Ungdommer Nordreisa JFLNORDREISA JEGER OG FISKERLAG Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand, økologi og konfliktreduksjonHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
SKANDULV: Kildebestand, trender og økosystemeffektHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Feltskyting for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING45 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Innsamling av oterekskrementer i Sunnmøre - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU800 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET80 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Etablering av kommunal ettersøksring IBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Ungdomsmesterskap løshundHALLINGDAL OG VALDRES ELGHUNDKLUBB2 mottakere2021Avslått, Avslått
Tiltak for sandsvalekolonier i pukkverk NATUR OG SAMFUNN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehaukreir i VestfjellaUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4160 items