Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Metodeutvikling på Ranid Herpesvirus innsamlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Nordisk kongeørnsymposiumNORSK ORNITOLOGISK FORENING HAMAR LOKALLAG100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjakta 2022 - Rondane NVILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE28 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn i NorgeBIRDLIFE NORGE90 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE10 00010 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Ikke behandlet
Småviltseminar 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND115 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Leve med krykkja i Hammerfest by.HAMMERFEST KOMMUNE200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Tilskudd arbeid med skrantesyke HardangerviddaHARDANGERVIDDA VILLREINUTVALG400 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Automatisert akustisk deteksjon av hønsefuglerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Telling av grågåsHITRA KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i RindalINGVAR STENBERG BIOLOG15 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Viltkameraer EVENES OG TJELDSUND BEITELAG30 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Introjakter i Nordland. NJFFNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Termiske kikkerter til fallviltgruppa - ViltvaktaMARKER KOMMUNEViken fylkeskommune2022Ikke realitetsbehandlet
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA270 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Hustad jaktfelt kjølelagerELLINGSEN GUNNARNordland fylkeskommune2022Avslått
Bekjempelse av minkVidar Furuborg20 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Gåsejakt og jaktstart i Nord-NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Rekruttering jakt for ungdommer.NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Skitt Jakt!STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTERNordland fylkeskommune2022Avslått
Introjakt Elg NJFF NordlandNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND200 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving av ledere av skyteutvalgene NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND60 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 4647 items