Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Hønsehaukundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
På tur med førstegangsjegereNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
Jaktcamp for ungdom 14- 18 årNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG Trøndelag fylkeskommune2021Ikke behandlet
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
Forvaltningsplan for GrågåsEIGERSUND KOMMUNE Statsforvalteren i Rogaland2021Ikke behandlet
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Ikke behandlet
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Ikke behandlet
jaktlederseminar Sørfold 2021NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Slaktekurs Beiarn 2021NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Digitalt bestandsplankurs HeVNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
kurs - hjorteviltregistret for kom.viltforvaltereNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kurs om hjorteviltregistret for jaktledereNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forprosjekt villminkNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDET Innlandet fylkeskommune2021Ikke behandlet
Rødrevens demografi – effekter av jakt - ÅR 2STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Årlig område bruk av ungfugl av Lomvi fra HornøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Isfugl, etablering i AgderMorten Erichsen Statsforvalteren i Agder2021Ikke behandlet
Hekkebestander hos grågåsNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre Pasvik MNORSK ORNITOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Næringsvalg hos havørnNNI RESOURCES AS Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AAS Viken fylkeskommune2021Ikke behandlet
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2021Ikke behandlet
Orrfugl i Vestland fylkeNNI RESOURCES AS Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåking av fugler v ringmerking i Øvre PasvikNORSK ORNITOLOGISK FORENING Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 4126 items