Søknadsarkiv

Drag a column header and drop it here to group by that column
Tilskudd til fisketiltakNasjonal undersøkelse av laksefiske i Norge 2020NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Miljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Skadefelling av jerv/gaupe grunnet tap av sauNarvik KommuneFylkesmannen i Nordland2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Skadefelling jerv 2020Rana KommuneFylkesmannen i Nordland2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)KONGSBERG KOMMUNE GOMSRUD AVFALLSPLASSMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Elektronisk overvåkning på sauOddengård Dag Magnus AlvestadFylkesmannen i Troms og Finnmark2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)LILLESAND OG BIRKENES INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP LIBIR IKSMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Innkjøp fellevarsler til jervebåsNorges Jeger Og Fiskeforbund OpplandFylkesmannen i Innlandet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)FRANZEFOSS GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)VIKING GJENVINNING ASMiljødirektoratet2020
Tilskudd til fisketiltakUngfiskundersøkelser i OksdølaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAFylkesmannen i Trøndelag2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)ECOFIBER RECYCLING ASMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Kommunalt SkadefellingslagMeråker Kommune Sektor For Kommunal UtviklingFylkesmannen i Trøndelag2020
Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Forebyggende tiltak mot rovviltskader for husdyreiere, tamreineiere, m. fl.Fjord KommuneFylkesmannen i Møre og Romsdal2020
Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)Tilskuddsordning for mottak og behandling av kasserte fritidsbåter (ikke privatpersoner)BIL1DIN ASMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.kongeørn i Oppland 2021Kistefos Skogtjenester AsFylkesmannen i Innlandet2020
Tilskudd til fisketiltakBefaring av fisketrapp i Revelforsen, RanaRana Jeger- Og FiskerforeningMiljødirektoratet2020
Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.Konfliktdempende tiltak (rovvilt)Framtun SkoleFylkesmannen i Oslo og Viken2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondBrenttags 2018 - extensionDepartment of Bioscience, Aarhus UniversitySvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondBelysning av TaubanebukkStore Norske Spitsbergen Kulkompani AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondGrønn energi i hundegårdSvalbard Husky AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondForedling av reinsdyrkjøtt på fangststasjonFarmhamna AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondRephotography of Svalbard's glaciersKristoffer B RonningSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondHva skjedde sommeren 2020 - en analyseVisit Svalbard AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondSvalbard statistics 2.0 - hovedprosjektVisit Svalbard AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondSolceller på privathusLine Nagell YlvisåkerSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondFOSSILLongyearbyen LokalstyreSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondFolk om Longyearbyen som fysisk ramme -utstilling og samfunnsdialogLpo Arkitekter AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondKortreist stein - SvalbardStiftelsen SintefSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondInSAR for Cultural Heritage in Svalbard (INHERIT)Norce Norwegian Research Centre AsSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Tilskudd fra Svalbards miljøvernfondUtviding av polarsamlingen med bl.a. flere bøker om miljø og klima på skolebiblioteketLongyearbyen Skole Grunnskole Og Videregående SSvalbards miljøvernfond - Sysselmannen på Svalbard2020
Poster per side1 - 30 of 21187 items