Elektroniske søknader

Her finner du elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du logge inn.

Aktuelt

Søknadssenter utilgjengelig

27.06.2019

Vi utfører viktig systemvedlikehold torsdag 27. juni. Fra klokken 16:00 vil søknadssenteret være utilgjengelig frem til klokken 20:00. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

Ny innlogging med ID-porten

10.05.2019

Fra mandag 23. april 2019 må søkere logge inn med ID-porten. 

Søknader levert før denne datoen er ikke tilgjengelig ved førstegangs innlogging med ID-porten. Skal du levere aksept eller rapport for søknader levert før denne datoen, må disse søknadene hentes under mine søknader (krever innlogging).

Tilskuddsordninger for 2019

07.11.2018

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturminner, klima m.m.

Her finner du oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2019.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.