Elektroniske søknader

Her finner du en oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du ha en bruker og logge inn.

Logg inn

 

Aktuelt

Tilskuddsordninger for 2019

07.11.2018

Ordningene omfatter områdene naturforvaltning, friluftsliv, forurensning, kulturminner, klima m.m.

Her finner du oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2019.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.