Elektroniske søknader

Her finner du en oversikt over en rekke elektroniske søknader forvaltet av Miljødirektoratet.

For å få åpnet og sendt inn en søknad må du ha en bruker og logge inn.

Logg inn

 

Aktuelt

Tilskuddsordninger for 2018

07.11.2017

Her finner du oversikt over Klima- og miljødepartementets tilskuddsordninger for 2018.

Søknadsarkiv

Det er mulig å se innsendte søknader innenfor en rekke søknadsordninger i søknadsarkivet.