Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak mot strømgjennomgang Hubro Sundsvoll VegaHELGELAND KRAFT NETT AS180 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Minkfeller i Øksnes kommuneTommy Jenssen10 518Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksrettede undersøkelser - Hubro HelgelandEspen Rolv Dahl70 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Hubrotiltak i Rødøy, linje 120 StorselsøyNORDLANDSNETT AS520 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Redde sommerfuglAnne Lene RambølStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Tilpasset drift strandtorn - JKJan Karlsen21 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift - Strandtorn - Kviljo - OOOlav Olsen4 500Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift strandtorn - VKVIGDIS O KLUNGLAND13 700Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av strandtorn - tilpasset drift - JRKKJØLLEBERG JAN REIDAR50 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilpasset drift strandtorn - Mary FriestadFRIESTAD MARY22 800Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Tilskot til Trua artar - interaktivt spelBLÅST FILM AS480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Biller i brannpåviret furuskogBIOFOKUS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Biller i brannpåvirket furuskogBIOFOKUSStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av svartkurleTYNSET KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Slåttemark MagoLØVENSKIOLD-VÆKERØ Carl Otto Løvenskiold45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Skjøtsel dragehode HjelleELISABETH KVÆRNE30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking, flytegro Breisjøen 2020ROMAN GRAMSZ45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking flytegro 2020FLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bevaring, flytegro, Breisjøen 2020ROMAN GRAMSZ50 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bevaring, flytegro, Breisjøen 2020FLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD46 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Kartlegging og biotopforbedrende tiltak i NitelvaNITTEDAL KOMMUNE125 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Status og trusler for honningblom i NorgeØSTFOLD BOTANISKE FORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Informasjonstiltak ElvemuslingINGVILD HAGAStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Huldrenøkkel i Innlandet - reinventering/skjøtselMILJØFAGLIG UTREDNING AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Populasjonsøkologi hos lappspurvNNI RESOURCES AS85 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truede arter på JærenSTAVANGER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av hvitmure og dragehode på TåsenNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGEN16 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av svartkurlelokalitetØYVIND DRIVSTUEN12 406Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 1247 items