Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Biller i brannpåviret furuskogBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Kartlegging av kalkmarks insekter i Vestfold og TeNORCONSULT AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Overvåke Akvatisk Planter ved hjelp av miljø-DNASTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Hubrotiltak i Agder - 2020AGDER ENERGI NETT AS Fylkesmannen i Nordland2020Ikke behandlet
Tiltak i Eikehage, tilrettelegging for EremittSØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Tiltaksplan for elvemusling OldelvaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Oppsyn/pass av bredørebiotop i 5 årSTORELV NATURFORENING Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Huldrenøkkel (CR) i slåttemark i TelemarkBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Kartlegging trua arter nær KyststienHORTEN KOMMUNE Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Bevaring av hvitrotMILJØFAGLIG UTREDNING AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Skjøtsel av truet art ask i alléerBÆRUM KOMMUNE KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER Fylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke behandlet
Kartlegging av Sphaeroplea annulina algenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Vipeprosjektet i GjerpensdalenSKIEN KOMMUNE Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Fangst av minkSteinar Solli Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Bevaring av Caliciopsis calicioides i NorgeMILJØFAGLIG UTREDNING AS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Tangendammen, PorsgrunnGUSTAVSEN NATURANALYSER Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Rødlistede insekter og brann som skjøtselBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Huldrenøkkel (CR) i TelemarkBIOFOKUS Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Innsamling og avl av av Parnassius apolloMagnus Jakobsen Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Åsmo vest LunbergNANNA KARIN AUNE DROMNES Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Åsmo vestNANNA KARIN AUNE DROMNES Fylkesmannen i Trøndelag2020Ikke behandlet
Oppformering av søstermarihånd NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Glenna NPer Roger Glenna Tvedt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Redde sommerfuglAnne Lene RambølFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Biller i brannpåvirket furuskogBIOFOKUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Fjerning fremmede arter Nakholmen dragehodelokFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLDFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel av dragehodelokalitet SpireoddenFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLDFylkesmannen i Oslo og Viken2020Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Status og trusler for honningblom i NorgeØSTFOLD BOTANISKE FORENINGFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Informasjonstiltak ElvemuslingINGVILD HAGAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 288 items