Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtsel rundt marisko MalmøyaFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Tiltaksrettet overvåkning krepsNES KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
habitat for vipeLars Bjarne Salte Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Skjøtsel av hartmansstarr LinnekastetFLORAKONSULENTEN BJØRN H SMEVOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Forundersøkelser av mulige hubrohabitaterBIONOR Rune Aae Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Skjøtsel av hartmansstarr BørsumBjørn Håkon Smevold Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
skjøtsel av tidligere styvet asker på torgerød PEDER AARØ AS Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
overvåking kartlegging Margaritifera margaritiferaIngvild Haga Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Forvaltning av Edelkreps i Aurskog-HølandAURSKOG-HØLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Status for dvergålegras i ØstfoldØSTFOLD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Skjøtsel av lokaliteter med dragehode i VikenBUSKERUD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Restaurering av lokaliteter med myrflangreBUSKERUD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Status og skjøtsel av dragehode på BileØSTFOLD BOTANISKE FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Restaurering av våtmarksomr- utredning av tiltakNITTEDAL KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
dragehode, skjøtsel Jørgen Moesv. 75 i 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
dragehode, skjøtsel Mo gård 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til kartlegging av elvemuslingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Oppfølging forvaltningsplan edelkreps - vannkjemiLILLESTRØM KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Forundersøkelser rotenonbehandling Sika-vassdragetORKLAND KOMMUNE Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Redoksmålinger i Oslo & Viken 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Tiltaksanalyse for elvemusling i LommaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Informasjonskampanje om solblomNORSK BOTANISK FORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Istidskreps og nipigget stingsild i reliktsjøerMARKER KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Fugler i jordbrukslandskapetUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Hekkeplattform for makrellterne og hettemåkeNATURVERNFORBUNDET I MANDAL Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Hubro i Indre ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Oppfølging forvaltningsplan, kartlegging edelkrepsLILLESTRØM KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Ringmerking av gråmåke trua arterBIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Poster per side1 - 30 of 982 items