Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av artsmangfold - insekterIvar Stormo Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Hekkeflåte/platting for terner og småmåker (Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Entomologiske undersøkelser, veikanter FredrikstadLA HUMLA SUSE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Seminar om miljøkriminalitetSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Skjøtsel av artsrik slåttemark ihht. avtaleSØRTVEIT GARD, P.G. HAAVIK Statsforvalteren i Vestland2023Levert
Tiltak flytting/infeksjon elvemusling GjeraKjell Sandaas Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Farlige strømstolper for hubro i ØstfoldUTMARKSFORVALTNINGEN AS Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Knottblom,Oslo 2023ROMAN GRAMSZ Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Søknad om støtte til sandsvalehotell (Viken)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap (Oslo-Viken)NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Dragehode i Hemsedal, Gol og ÅlBIOFOKUS Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Skjøtsel av kystlynghei Dale TjøstheimRITA DALE Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Overvåkning og kartlegging av strandmurerbieCOWI AS Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Predasjonsforebyggende tiltak for hettemåkerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Dragehodeglansbille 2023UNIVERSITETET I OSLO Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Ringmerking av gråmåke (Trua arter Oslo)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Ærfugl ringmerking og overlevelse trua arter (O)BIRDLIFE NORGE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Oppfølging kulturlandskapsfuglINDRE ØSTFOLD KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Forkultivering og utplanting av dragehode i LandDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Skjøtsel av dragehode i InnlandetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Skjøtselsråd for intakte forekomster av dundå (CR)MILJØFAGLIG UTREDNING AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
førsøk om lys forurensin impact on salmonNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU) Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Kartlegging av utbredelsen til småull i NittedalPAULSEN BIOKONSULT Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Kartlegging av istidskreps på JærenMUSEUM STAVANGER AS Statsforvalteren i Rogaland2023Levert
Fugl- og istidskrepsregistrering i HemnessjøenMARKER KOMMUNE Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Overvåking av horndykker - Gjøvik kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Kartlegging av hekkende fugl med infrarød droneBIRDLIFE NORGE AVDELING ØSTFOLD Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Skjøtselsbehov i varm furuskog - med fokus på inseBIOFOKUS Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Insektmangfold og skjøtsel i Temmen eikehageBIOFOKUS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Kartlegging hønsehaukKROKEIDE NATUR Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Levert
Poster per side1 - 30 of 1246 items