Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Redde sommerfuglAnne Lene RambølFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Biller i brannpåvirket furuskogBIOFOKUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Status og trusler for honningblom i NorgeØSTFOLD BOTANISKE FORENINGFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Informasjonstiltak ElvemuslingINGVILD HAGAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Overvåking av 4 rødlistede dykkenderNNI RESOURCES ASFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Adventskalenderen fra furuskogen lever videreSABIMAFylkesmannen i Troms og Finnmark2020Avslått
Kartlegging av brun sandjeger i VikenNORCONSULT ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Skjøtsel av sjeldne planteforekomster, N-JeløyØSTFOLD BOTANISKE FORENINGFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Slåttemark som kulturarvSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVFylkesmannen i Nordland2020Avslått
Informasjonstiltak om tre trua arter i OsloSABIMAFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Kartlegging av kalkmarks insekter i InnlandetNORCONSULT ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Kurs i kartlegging av truede arter i gammelskogNATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUSFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Arbeidstittel: ElvesandjegerenSABIMAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Miljø-DNA for kartlegging av elvemusling i innsjøNTL NINAFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Handlingsplan for elvemusling i OldelvvassdragetSWECO NORGE ASFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
DragehodeprosjektBESØKSSENTER VÅTMARK OSLOFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Undersøkelser av tiltak for elvemusling på HitraSWECO NORGE ASFylkesmannen i Trøndelag2020Avslått
Kartlegging og overvåking av lodnefiol, OsloNORSK BOTANISK FORENING, ØSTLANDSAVDELINGENFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Pusleblom ex situ bevaringUNIVERSITETET I AGDERFylkesmannen i Agder2020Avslått
Påvisning av klippeblåvinge ved metastrekkodingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Oppdagelse av edelkreps (A. astacus) i BergenNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASFylkesmannen i Vestland2020Avslått
Flyttbar info- og miljømonter om åkerrikseRANDSFJORDMUSEET ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
kartlegging av markboende rødlista arter EtnaDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Kartlegging av Elvemusling i VaskehølenGJESDAL KOMMUNEFylkesmannen i Rogaland2020Avslått
Mariero gård ,planterMARIERO ASFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Biologisk mangfold i LedengstjernSTIFTELSEN HALDENVASSDRAGETS KANALMUSEUMFylkesmannen i Oslo og Viken2020Avslått
Overvåkning av horndykker Gjøvik kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Overvåkning rødlistede trekkfugler i DokkadeltaetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
kartlegging av huldretorvmose i gammel sumpskogDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASFylkesmannen i Innlandet2020Avslått
Poster per side1 - 30 of 288 items