Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Skjøtsel SvartkurleELI MARIT MUNKVOLDStatsforvalteren i Trøndelag2022Avlyst
Støtt ÆrfuglenRobert Verner NicolaisenStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Tilrettelegging for Sandsvale.TOM REE MASKINStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Status, trusler og skjøtsel av huldrenøkkelØSTFOLD BOTANISKE FORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Status og skjøtsel for dvergmarinøkkelØSTFOLD BOTANISKE FORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Bestand og status hos alpine dykkenderNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Hekkebestand og habitatkarakteristika hos dvergdykNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Storspove på VestlandetNNI RESOURCES ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Tilskot til trua arter - fortellingarBLÅST SPEL ASMiljødirektoratet2022Avslått
Skjøtsel av naturbeitemark Søhol Sør i HoleBUSKERUD BOTANISKE FORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Strandtorn - oppfølging av utplanta individerVEGEDATACONSULT Oddvar PedersenStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Oppdagelse av truet kreps (A. astacus) i Bergen koNORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Trua arter i lavlandsskoger i Ve-Te og Viken ØKOLOG VATNEStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Ecology of Critically Endangered European eel NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Skjeggklokke i LangsuaRANDSFJORDMUSEET ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kartlegging av sothøna i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
dvergmarinøkkel, skjøtselsplanKISTEFOS SKOGTJENESTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Rødlista CWR-arter i Færder nasjonalparkVEGEDATACONSULT Oddvar PedersenStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Alm Buskerud LandbruksskoleSkagerak Trepleie Herman TærudStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Bevare kystlynghei langs StadhavetLouis Magne SolheimStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Arbeid med rødknappsandbie i Agder i 2022LA HUMLA SUSEStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestland2022Avslått
Tiltak for truede arter på bygg i kulturlandskapDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Bevaring av skyggekjuke i AgderDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Skjøtsel og skjermingstiltak av praktlavDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER ASStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Poster per side1 - 30 of 982 items