Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hubrotiltak på luftlinjer Agder 2022AGDER ENERGI NETT AS500 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Hubrotiltak i Agder - 2020AGDER ENERGI NETT AS700 000Statsforvalteren i Nordland2020Innvilget som omsøkt
Reparasjon av gjerding rundt elvemuslinglokalitetAlmar Underlid1 400Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
Rydding av vegetasjonAnders Berntsen15 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Slått av artsrik eng, restaureringsslått.Anna Løkslid LangåsdalenStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Avslått
Redde sommerfuglAnne Lene RambølStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Skjøtsel av slåttemark på Heggenes 8/6Anne Vefald SkaretStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Avslått
Skjøtsel slåttemark Sogn Anne-Karin SognStatsforvalteren i Innlandet2021Ikke realitetsbehandlet
Skogfinneplassen MikkelrudAnne-Lise Torvund83 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksplan for elvemusling i FossingelvaANTON RIKSTAD40 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for elvemusling i Teigmoelva/RenndalselvaANTON RIKSTAD20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Bakkin UtestoArleif Fiskvik5 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Skjøtsel av Svartkurle BakkinArleif Fiskvik11 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Dragehode i ValdresArne Johan Grøndahl20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
skjødsel av dragehodeArne Johan GrøndahlStatsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Tilskudd fagstfellerArne LorentzenStatsforvalteren i Nordland2021Ikke realitetsbehandlet
Vipestripe/Stor Spove 2022 SøylandARNSTEIN NJÆRHEIMStatsforvalteren i Rogaland2022Avslått
Produksjon av dokumentar om tap av naturmangfoldARTIC LIGHT AS300 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
En Bies DødARTIC LIGHT AS130 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Hubrotiltak 22 kV linje, HestmannøyARVA AS292 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Skjøtsel rundt bestander av dragehode på BrønnøyaASKER KOMMUNE15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Kartlegging og skjøtsel/forvaltning av spover i TeASPLAN VIAK AS60 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av alpine dykkender i TelemarkASPLAN VIAK ASStatsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Avslått
Storporet flammekjuke, skjøtsel og utbredelseASPLAN VIAK ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Mjuktjafs langs Begna, utbredelse og skjøtsel.ASPLAN VIAK ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Skjøtsel og vedlikeholdATHAMME VIDAR LÅGØYStatsforvalteren i Vestland2020Ikke realitetsbehandlet
Skjøtsel cypha norvegica (sterkt truet)AUDUN HEIER45 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Skjøtsel cypha norvegica (sterkt truet)AUDUN HEIER50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Stjernelav (Kritisk truet) i A-lokalitetAUDUN HEIER40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Skjøtsel av trua lavartar i A- lokalitetAUDUN HEIER50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 982 items