Tilskudd til trua arter

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Informasjon om trua arterSABIMA200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
VipeprosjektetBIRDLIFE NORGE200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Tilskot til trua arter - fortellingarBLÅST SPEL ASMiljødirektoratet2022Avslått
Tilskot til trua arter - interaktivt spelBLÅST SPEL AS400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av sothøna i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Når naturarealene ikke er store nokNORGES NATURVERNFORBUND300 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kamera- og droneovervåkning av hettemåkeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Metodeuttesting av miljø-DNA og feltobservering avSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Tiltak for truede lavarter i boreal regnskogNORSK BOTANISK FORENINGMiljødirektoratet2022Avslått
Tiltak for truede lavarter i boreal regnskogNORSK BOTANISK FORENING80 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Produksjon av dokumentar om tap av naturmangfoldARTIC LIGHT AS300 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
På oppdrag for trua arterMILJØAGENTENE100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete plantearterUNIVERSITETET I OSLO768 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Tilskot til trua artar - interaktivt spelBLÅST FILM AS450 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Når havene ikke er kalde nokNORGES NATURVERNFORBUND332 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
“Fra fjord til fjell” - informasjon om truet naturSTIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND230 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bruk av DNA til overvåking av truede vannplanterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Få et godt øye til trua insekterSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Ex situ bevaring av truete, norske plantearter UNIVERSITETET I OSLO800 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Innsamling og avl av klippeblåvingeJAKOBSEN BIOFORSK, MILJØ- OG ARTSFORVALTNING655 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tilskot til Trua artar - interaktivt spelBLÅST FILM AS480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Den fantastiske skogenSTIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
En Bies DødARTIC LIGHT AS130 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Når fjellene ikke er høye nokNORGES NATURVERNFORBUND430 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ex situ bevaring av truete, norske plantearter UNIVERSITETET I OSLO857 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Beskjæring stor askFredrik Dahl-Paulsen15 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Strandtorn - overvåkingVEGEDATACONSULT Oddvar Pedersen150 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Strandtorn - oppfølging av utplanta individerVEGEDATACONSULT Oddvar PedersenStatsforvalteren i Agder2022Avslått
Etablering av dam for spissnutefroskInge Myhren90 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Oppfølging av kartlegging av damfrosk basert på biUNIVERSITETET I AGDER35 000Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Poster per side1 - 30 of 982 items