Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
Brown bear behavior and human perception-continuedNorges miljø- og biovitenskaplige universitetet5 100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
NASJONALT OVERVÅKINGSPROGRAM FOR TAMREINNorsk Institutt for naturforskning, Tromsø5 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
FKT-prosjektetFKT-prosjektet2 770 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Integrated analysis using data from Rovbase 3.0Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet2 539 500Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket 20Norges Jeger Og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt 20- oppfølging av rovviltforliket Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Rovviltprosjekt - oppfølging av rovviltforliket – Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om rovviltmidler for 2016Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om rovviltmidler for 2015Norges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Oppfølging av rovviltforliket – NJFFNorges Jeger- og Fiskerforbund1 500 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2018NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2017NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Prosjekt Dyr i Drift 2016NIBIO Holt1 488 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning1 250 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Utstilling om ulvNorges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
LoRaWan Harran/StrompedalenNord-trøndelag Radiobjellelag Sa1 150 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Atferd hos ulv og viltkamera - pilotstudieNorsk institutt for naturforskning1 150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Sentralt FKT-prosjektFKT-prosjektet1 100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Utvikling av lærerutdanningsmodul om rovviltNorges Jeger- og Fiskerforbund1 074 082Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2015NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Driftsmidler Dyr i Drift 2014NIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Dyr i DriftNIBIO Holt1 000 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Vill ulv i urban skog: En befolkningsundersøkelseNorsk institutt for naturforskning910 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
ROVDYR OG TAP I REINDRIFTENNorsk institutt for naturforskning (NINA)872 500Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Rovvilt og Samfunn IVNINA800 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Dialog og kunnskap som redskap for å bygge ned konStiftelse Wwf Verdens Naturfond750 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark Stiftelsen Stabbursnes Naturhus Og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark 2019Stabbursnes Naturhus og Museum750 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Næring og rovvilt i Finmark 2018Stabbursnes Naturhus og Museum750 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1685 items