Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rein & sau i de 4 stores diett- isotopundersøkelseNorsk institutt for naturforskning15 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Boken "Bare ulv"; en faktafortellingZOOLOG IDA GLEMMINGE 2 mottakere2021Ikke behandlet
Ekstraordinært tilsyn med kadaverhundLANDBRUKETS FAGRÅD HADELAND45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Skadefellingslag for Hadeland - FKT-midler GRAN KOMMUNE20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Hårfeller i Bardu 2021NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2021Ikke behandlet
Støtte til kurs/opplæring av kom. fellingslag 2021SURNADAL KOMMUNE45 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
Eksperimentelle nærmøter med ulvHØGSKOLEN I INNLANDET100 0002 mottakere2021Delvis innvilget
SKOLEPROSJEKT MED FILMEN «ULVENS GODE NABOER»NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER30 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt
RovdyrskolenSTIFTELSEN BJØRNEPARKEN ROVDYRSENTER 2 mottakere2021Ikke behandlet
Ferdigstille gjerdestandardØstfold Kutips Og Gjerdeforretning Leif Larsen2 mottakere2020Avslått, Avslått
SCANDCAM –Trøndelag og Møre 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Framdrift på utsetting av ulvNaturen For Alle2 mottakere2020Avslått, Avslått
kompetanse skadefellingslagVestskog sa100 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Driftsrelaterte faktorer og tap av lam på beiteNorsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)183 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Informasjonsarbeid til barn, ungdom Bygdefolk for rovdyr2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
SCANDCAMNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet
Teknologi for gjenkjennelse av normalatferd - sauNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)2 mottakere2019Avslått, Avslått
Tap av sau på utmarksbeite-møteserie i Nord-Norge NIBIO, fagavdeling utmarksressurser og næringsutvikling 165 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn Norsk Institutt for naturforskning150 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2019Ikke behandlet
Seilandsaurolf og lasse johnsen ans 2 mottakere2018Ikke behandlet
Kurs og undervisningLeif Sigurd Larsen65 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Etablering av fangstbås jervVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
organisering av rovviltjaktområde for lisensjaktVestskog sa2 mottakere2018Avslått, Avslått
kompetanseutvikling skadefellingslagVestskog sa86 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning350 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Variasjon i grunneiernes inntekt fra ElgjaktElgregionråd Øst 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Søknad om videre organisasjonsutvikling av Norske Norske Kadaverhunder2 mottakere2018Avslått, Avslått
Scandcam – overvåking av gaupe med viltkameraNorsk institutt for naturforskning150 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1768 items