Ofte stilte spørsmål

 • Brukerprofil (pålogging, passord o.l.)

  • ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på internett og gir tilgang til over 1000 tjenester fra offentlige virksomheter. Les mer på Difi's nettsider, https://eid.difi.no/nb/id-porten
  • Ved første gangs innlogging vises et velkomstbilde med fødselsnummer, fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og adresse hentet fra Altinn. Du får da mulighet til å korrigere alle opplysningene (unntatt fødselsnummer).
  • Nei - Autentiseringen styres av ID-porten, og det er ikke nødvendig med eget passord i ESS.
  • Ja. Ønsker du å endre e-postadresse kan du gjøre det fra menyvalget "Min profil".
  • Etter du er logget inn med ID-porten kan du hente tidligere søknader og rapporter. Under «Mine søknader» og «Mine rapporter» vises en stor meldingsboks som forteller hvordan du går frem. Du må ha ditt tidligere brukernavn og passord for å fullføre koblingen.
 • Kasserte fritidsbåter (vrakpant)

  • Søknadsprosessen forgår i elektronisk søknadssenter og skjemaet for bekreftelse skal lastes opp som et vedlegg i søknadsprosessen. For å kunne åpne en søknad i elektronisk søknadssenter må du opprette en bruker. Alt står forklart under kasserte fritidsbåter: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Avfall/Avfallstyper/Kasserte-fritidsbater/.

   Skjemaet som fylles ut av avfallsmottaket må skannes inn på din PC, slik at du får lastet det opp som et vedlegg inne i søknaden. Se forklaring til skjema http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Skjema/Bekreftelse_fritidsbat_levert_lovlig_mottak.pdf og en søknad per skjema.
  • Oversikt over mottak finner du på www.sortere.no.
  • Ordningen løper så lenge det bevilges midler i statsbudsjettet og det kan søkes når som helst.
  • Har du levert flere båter, må det leveres en søknad for hver båt som er levert. En bekreftelse på at fritidsbåten er levert legges ved hver søknad.
  • Kontroller at du har riktig filformat. Filformatene du kan laste opp er pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif, gif, doc og docx. Maks filstørrelse er 16 MB.
  • Skjemaet som fylles ut av avfallsmottaket finner du her: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/Skjema/Bekreftelse_fritidsbat_levert_lovlig_mottak.pdf.
  • I tilskuddsordningen er en fritidsbåt et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15,00 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet. Mindre fartøy som kano og kajakk inngår i tilskuddsordningen.

   Tilskuddsordningen gjelder både for fritidsbåter som skal kasseres og allerede etterlatte/hensatte båter. Fritidsbåtene må ha vært benyttet i Norge.

   Fritidsbåter med aluminiumskrog samt kjøl og ballast i metall omfattes ikke av tilskuddsordningen.
  • Alle som har søkt og fått godkjent søknad vil få et utbetalingsbrev som sier at vrakpant blir utbetalt innen en dato. Kan du ikke se at utbetalingen har kommet, sjekk tilbake i tid på din kontoutskrift.
  • Sender du skjemaene elektronisk vil pengene komme innen en til to måneder. Skjema på papir tar lengre tid å behandle. Dette forutsetter at skjemaet er korrekt utfylt og lagt ved søknaden.
  • Det må leveres en søknad og ett skjema per båt. Det trenges ikke å medfølge vektkvittering.
 • Søknader generelt

Finner du ikke det du leter etter?

Har du spørsmål angående en innsendt søknad, legg gjerne ved referansenummeret til søknaden.

Kontakt oss

Du kan også ringe oss på: 951 23 500

Man - fre kl. 10.00 - 14.00