Personvernerklæring for soknadssenter.miljodirektoratet.no

Regulering av Miljødirektoratets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Miljødirektoratet. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger.

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Søknadsmottaker (Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Sysselmannen på Svalbard)
Databehandler: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har et eget elektronisk søknadssenter som tilbyr søknader forvaltet av direktoratet. Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av Miljødirektoratet og er tilgjengelig for saksbehandlere hos den instansen som behandler søknaden (Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Sysselmannen på Svalbard).

De søknadene som blir behandlet av en regional myndighet (Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sysselmannen på Svalbard), blir i tillegg sendt som e-post fra søknadssenteret til den regionale myndigheten. Dersom du har spørsmål om søknadsbehandlingen, kan du kontakte etaten du skal sende søknaden til.

Lagring av opplysningar

Ved innsending av en søknad vil opplysningene bli overført til behandlingsansvarlig sitt journal- og saksbehandlingssystem, eventuelt også deres regnskapssystem. Her vil opplysningene bli bevart. Opplysningene vil også bli bevart på databehandler sin server.

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over en sikker linje (HTTPS).

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter, send henvendelse per e-post til Miljødirektoratets personvernombud personvernombud@miljodir.no. Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Tjenesteleverandør

Bouvet er Miljødirektoratets leverandør for utvikling og vedlikehold av soknadssenter.miljodirektoratet.no. En egen databehandleravtale mellom Miljødirektoratet og Bouvet regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Disse benyttes i stor grad for å få nettsidene til å fungere, men også til å gi informasjon tilbake, som for eksempel besøksstatistikk.

Vi benytter Google Analytics for å analysere trafikken på våre sider og lage statistikk.

Informasjon som sendes til Google Analytics, lagres hos Google og er underlagt deres retningslinjer for personvern.

Vår bruk av Google Analytics anonymiserer IP-adresse, slik at denne statistikken ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner.

Følgende informasjonskapsler brukes på soknadssenter.miljodirektoratet.no:

Navn Kilde Hensikt Levetid
ASP.NET_SessionId Søknadssenter Denne informasjonskapselen brukes til å lagre en unik identifikator for ditt besøk. Fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
.ASPXAUTH Søknadssenter Når du logger inn på søknadssenteret, opprettes det en .ASPXAUTH cookie knyttet til din innlogging. Fjernes fra datamaskinen når logger ut fra søknadssenteret.
_ga Google Analytics Benyttes for å skille mellom ulike besøkende. 2 år
_gid Google Analytics Benyttes for å skille mellom ulike besøkende. 24 timer