Personvernerklæring for soknadssenter.miljodirektoratet.no

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Søknadsmottaker (Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Sysselmannen på Svalbard)
Databehandler: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har et eget elektronisk søknadssenter som tilbyr søknader forvaltet av direktoratet. Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av Miljødirektoratet og er tilgjengelig for saksbehandlere hos den instansen som behandlar søknaden (Miljødirektoratet, Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Sysselmannen på Svalbard).

De søknadene som blir behandlet av en regional myndighet (Fylkesmannen, fylkeskommunen og Sysselmannen på Svalbard), blir i tillegg sendt som e-post fra søknadssenteret til den regionale myndigheten. Dersom du har spørsmål om søknadsbehandlingen, kan du kontakte etaten du skal sende søknaden til.

Lagring av opplysningar

Ved innsending av en søknad vil opplysningene bli overført til behandlingsansvarlig sitt journal- og saksbehandlingssystem, eventuelt også deres regnskapssystem. Her vil opplysningene bli bevart. Opplysningene vil også bli bevart på databehandler sin server.

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over en sikker linje (HTTPS).

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å få se opplysningene vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å ta kontakt pr. e-post: post@miljodir.no.

Dersom du finner opplysningene unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningene slettet.

Tjenesteleverandør

Bouvet er Miljødirektoratets leverandør for utvikling og vedlikehold av soknadssenter.miljodirektoratet.no. En egen avtale mellom Miljødirektoratet og Bouvet regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Søknadssenteret bruker ikke informasjonskapsler til å generere statistikk.

Følgende informasjonskapsler brukes på soknadssenter.miljodirektoratet.no:

  • ASP.NET_SessionId: Denne informasjonskapselen brukes til å lagre en unik identifikator for ditt besøk. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
  • .ASPXAUTH: Når du logger inn på søknadssenteret, opprettes det en .ASPXAUTH cookie knyttet til din innlogging. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når logger ut fra søknadssenteret.