Personvernerklæring for soknadssenter.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratets behandling av personopplysninger

Personvern er viktig både for deg som bruker og for oss i Miljødirektoratet. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern.

Miljødirektoratet er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) ved vår behandling av personopplysninger.

Miljødirektoratets Personvernerklæring gjelder med mindre annet er opplyst uttrykkelig i Personvernerklæringen for Elektronisk søknadssenter. Du kan lese Miljødirektoratets Personvernerklæring på miljodirektoratet.no (åpnes i nytt vindu).

Ansvar

Behandlingsansvarlig: Miljødirektoratet eier Elektronisk søknadssenter og er behandlingsansvarlig for hvordan personopplysninger du har sendt inn elektronisk i forbindelse med en søknad behandles i søknadssenteret. Disse personopplysningene lagres i søknadssenteret og videresendes til søknadsmottaker. Søknadsmottaker er den offentlige myndigheten som skal behandle søknaden.

Søknadsmottaker, dvs. Miljødirektoratet, Statsforvalteren, fylkeskommunen, Sysselmesteren på Svalbard og Kulturminnefondet, er selvstendige behandlingsansvarlig for de personopplysningene disse myndighetene selv behandler i søknadssenteret gjennom registrering, lagring og publisering av opplysninger og vedtak.

Databehandler: Bouvet AS.

Behandlingens formål/hvorfor behandler vi personopplysninger i Elektronisk søknadssenter?

Miljødirektoratets Elektronisk søknadssenter er en løsning hvor publikum kan søke om tilskudd og tillatelser fra offentlige myndigheter på miljøområdet. Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av Miljødirektoratet og er tilgjengelig for saksbehandlere hos den instansen som behandler søknaden (Miljødirektoratet, Statsforvalteren, fylkeskommunen, Sysselmesteren på Svalbard eller Kulturminnefondet).

De søknadene som skal behandles av Statsforvalteren, fylkeskommunen, Sysselmesteren på Svalbard og Kulturminnefondet, blir overført elektronisk til den aktuelle myndigheten.

Ved innsending av en søknad vil opplysningene bli overført til behandlingsansvarlig sitt journal- og saksbehandlingssystem, eventuelt også deres regnskapssystem. Her vil opplysningene bli bevart. Opplysningene vil også bli lagret i søknadssenteret.

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplysninger i Elektronisk søkndassenter er utøvelse av offentlig myndighet, jf. EUs Personvernforordning art. 6 e).

Publisering av opplysninger

Etter offentligloven § 10 tredje ledd kan offentlige myndigheter gjøre dokument allment tilgjengelig på Internett, med unntak av opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov.

I Elektronisk søknadssenter publiseres søknader og vedtak.

Sensitive personopplysninger, herunder opplysninger som er underlagt taushetsplikt samt kontonummer og fødselsnummer, gjøres ikke tilgjengelig på nett i forbindelse med denne publiseringen.

Sikker linje

Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og vår server foregår over en sikker linje (HTTPS).

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysninger

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi, som behandlingsansvarlige, har om deg.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene.

For å benytte deg av dine rettigheter, send henvendelse per e-post til personvernombudet til behandlingsansvarlig for din søknad. Du vil finne e-postadresse på behandlingsansvarliges hjemmeside. Du vil få svar på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

For å kunne besvare din henvendelse, ber vi deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi kan besvare din henvendelse. Dette gjør vi for å være sikre på at vi bare gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke til andre som utgir seg for å være deg.

Tjenesteleverandør

Bouvet AS er Miljødirektoratets leverandør for utvikling og vedlikehold av soknadssenter.miljodirektoratet.no. En egen databehandleravtale mellom Miljødirektoratet og Bouvet regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Disse benyttes i stor grad for å få nettsidene til å fungere, men også til å gi informasjon tilbake, som for eksempel besøksstatistikk.

Vi benytter Siteimprove for å analysere trafikken på våre sider og lage statistikk.

Følgende informasjonskapsler brukes på soknadssenter.miljodirektoratet.no:

Navn Kilde Hensikt Levetid
ASP.NET_SessionId Søknadssenter Brukes til å lagre en unik identifikator for ditt besøk. Fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
.ASPXAUTH Søknadssenter Når du logger inn på søknadssenteret, opprettes det en .ASPXAUTH cookie knyttet til din innlogging. Fjernes fra datamaskinen når logger ut fra søknadssenteret.
AWSALB / AWSALBCORS Siteimprove Brukes for å analysere og føre statistikk for nettstedet. 7 dager
nmstat Siteimprove Brukes for å samle inn statistikk og analysere hvordan nettstedet blir brukt. Informasjonskapselen inneholder en tilfeldig generert ID som gjør det mulig å kjenne igjen nettleseren når en besøkende leser en side. 1 000 dager
ai_session Application Insights Brukes for å samle statistikk om bruk og informasjon om telemetri for nettstedet. Dette er en unik, anonym informasjonskapsel for å identifisere en nettleserøkt. 30 minutter
ai_user Application Insights Brukes for å samle statistikk om bruk og informasjon om telemetri for nettstedet. Dette er en unik informasjonskapsel for å identifisere brukere over tid. 1 år

Klager

Eventuelle klager på Miljødirektoratets behandling av personopplysninger om deg i Elektronisk søknadssenter, kan rettes til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på www.datatilsynet.no

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, vil personvernerklæringen bli oppdatert i tråd med dette.