Konfliktdempende tiltak (rovvilt) for kommuner, organisasjoner m.fl.

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gratisversjon og beitelagsversjon BeitesnapFant AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Hvordan lykkes med sau på inngjerdet areal NIBIO20 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Informasjonsarbeid for barn og ungeBygdefolk for rovdyr40 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
"Bygging og hantering av revbås og kråkefelle"Målselv JFFFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Avslått
"Framtidas jervejegere"Tura ASFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
"Hva er det med ulven?"FRODE WERNER FILM OG MEDIA50 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
"Kunnskapsformidling som konfliktdemping"WWF-Norge Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
"Leve med rovdyr" Lierne Nasjonalparksenter IKS50 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Innvilget som omsøkt
"Å leve med rovdyr" -et undervisningstilbudLierne Nasjonalparksenter IKS225 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Innvilget som omsøkt
“Jerv og gaupe i Troms og Finnmark”Norsk institutt for naturforskning1 000 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
2 JervfellerTrollheimen Søndre Beitelag25 800Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
3-årig prosjekt - effektivisering av skadefellingNORD-FRON KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Administrasjon av interkommunalt skadefellingslag Sør-Varanger kommune100 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Administrativ beredskap for skadefellingStiftelsen Stabbursnes Naturhus Og MuseumStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Aktiv bruk av utmarka av alle, uansett alderMeldal kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
akutt flytting. foringneidensiida60 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker nordMERÅKER BEITELAG SA150 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Akutt forebyggende mot rovvilt Meråker sørMERÅKER BEITELAG SA480 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Akutt tilsyn i Gaupe belastet områdetMidt Troms UtmarkserviceFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Angripende bjørn - mobil skytebaneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL50 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Innvilget som omsøkt
Anlegg for trening i skyting på rovviltNJFF-Troms223 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Anskaffelse av databjellerAust-Agder Radiobjøllelag 60 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Antikoagulanter («rottegifter») hos rovpattedyrVeterinærinstituttet80 000Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Antirovdyradferd hos sau og bruk av vokterhundJeanette Johnsen2 mottakere2018Avslått
Arena rovvilt 2021STIFTELSEN STABBURSNES NATURHUS OG MUSEUM40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Arena Rovvilt for reindriftenPorsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)27 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Arena Rovvilt Rein 2015Porsanger kommune - Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark - (avd. Vest-Finnmark)25 950Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
arena rovvilt reindriftStabbursnes Naturhus og Museum40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Innvilget som omsøkt
Arena rovvilt Sau 2014Næring og rovvilt i Finnmark v/Nesseby kommune25 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side1 - 30 of 1768 items